- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

سوالی از حسابرسان

 

گارو هوانسیان‌فر
مخاطبین این نوشتار حسابرسان ارشد و سرپرستان در موسسات حسابرسی معتبر هستند.شرکت سهامی خاص آلفا دارای مانده زیان انباشته هنگفتی است. در سال جاری مورد رسیدگی نیز متحمل هزینه ناخواسته‌‌ای شده که مبلغ آن بسیار بالا است. این هزینه که یک هزینه سال جاری است، اگر در حساب سود و زیان سال جاری منعکس شود، شرکت زیان قابل توجهی را نشان خواهد داد که با زیان‌های انباشته سال‌های قبل، مبلغ زیان انباشته در ترازنامه پایان سال جاری مبلغی چند برابر سرمایه شرکت خواهد شد.به عبارت دیگر شرکت در گذشته مشمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت بوده و در پایان سال مالی جاری نیز این وضع ادامه پیدا خواهد کرد. در صورتی‌که این هزینه ناخواسته در حساب سود و زیان سال جاری ثبت نشود، شرکت آلفا سود خالص مختصری را در صورت سود و زیان سال جاری خود نشان خواهد داد. با توجه به اینکه شرکت نیاز به تسهیلات مالی بانکی زیادی دارد و بانک‌ها معمولا به شرکت‌هایی که سرمایه آنها پایین یا زیانده یا دارای زیان انباشته بالایی هستند تسهیلات مالی اعطا نمی‌کند، مسوولان‌ شرکت  مایلند که این هزینه ناخواسته را یا به حساب دارايی‌های ثابت مشهود آن اضافه نشود یا به حساب جاری سهامداران که دارای مانده‌های بستانکار عمده‌‌ای است، منظور كنند.شما به عنوان حسابرس این شرکت، کدامیک از راه حل‌های بالا را پیشنهاد می‌کنید؟
درصورتی‌که سهامداران شرکت مایل باشند که این هزینه را به نسبت سهم هر سهام دار در شرکت، به بدهکار حساب جاری آنها منظور كنند، آیا در چنین صورتی صورتجلسه هیات‌مدیره که به امضای کلیه سهامداران شرکت آلفا رسیده کافی خواهد بود یا شرکت مجبور به تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده خواهد شد؟
به غیر از راه حل‌های فوق، چه راه حلی پیشنهاد خواهید کرد که زیان انباشته شرکت را افزایش ندهد.عضو پیوسته انجمن حسابداران خبره حسابداری مدیریت انگلستان، حسابدار خبره حسابداری مدیریت جهانی

منبع : دنياي اقتصاد