نرم افزارحسابداری صدگان

حسابداری پاداش هیات مدیره

1 4,446

حسابداراپ

مجيد عليجاني
فصل مجامع شرکت‌های بورسی به منظور تصویب صورت‌های مالی و تقسیم سود بین سهامداران مدتي است آغاز شده است.اگر به قسمت گردش حساب سود و زیان انباشته شركت‌ها (در ذیل صورت حساب سود و زیان ) نگاهی بیندازیم، در قسمت تقسیم سود بسیاری از شرکت‌ها به رقمی به عنوان پاداش هیات مدیره برمی‌خوریم که در واقع بر اساس آن بخشی از سود قابل تقسیم شرکت همزمان با تقسیم سود بین سهامداران، به هیات مدیره شرکت اختصاص می‌یابد.در حالی که این رویه صحیح نیست زيرا سود و زیان خالص و به تبع آن سود قابل تخصیص، تنها سود متعلق به سهامداران در قبال سرمایه‌گذاری آنها در شرکت است، در حالی که پاداش هیات مدیره تنها مبلغی است که به منظور جبران زحمات هیات مدیره در قبال وقت و توانایی‌های مدیریتیشان اختصاص مي‌يابد.در واقع ماهیت از لحاظ حسابداری به عنوان هزینه حقوق و مزایای شرکت قلمداد می‌شود نه تخصیص سود، بنابراین باید در صورت سود و زیان به عنوان هزینه‌های شرکت منظور شود به این ترتیب سود قبل از كسر مالیات شرکت‌های سهامی «معادل مبلغ پاداش هیات مدیره» و سود خالص شرکت معادل مبلغ پاداش منهای مزیت مالیاتی آن، كاهش خواهد يافت. (با منظور نكردن پاداش هیات مدیره به عنوان هزینه، مالیات بیشتری نیز بر شرکت تحمیل خواهد شد).اما علت این اشتباه چيست؟ به نظر می‌رسد برداشت نادرست از ماده ۱۳۴ قانون تجارت موجب اتخاذ این رویه شده است. در ماده ۱۳۴ قانون تجارت بعد از آن که ترتیب تعیین و پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیات مدیره را به عنوان حق حضور آنها در جلسات هیات مدیره معین می‌کند، بیان می‌کند: «در صورتی که در اساسنامه پیش‌بینی شده باشد، مجمع عمومی می‌تواند تصويب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره تخصیص داده شود».

پندار سیستمبه نظر می‌رسد چون ماخذ و معیار محاسبه پاداش هیات مدیره در ماده قانون يادشده بالا سود خالص تعیین شده است، چنین برداشت شده که پاداش هیات مدیره باید از محل سود قابل تخصیص به آنها اختصاص یابد؛ در حالی که پاداش هیات مدیره از نظر ماهیت و محتوا تنها باید به عنوان حقوق و مزایا و جزو هزینه‌های شرکت منظور شود (رجحان محتوا بر شکل) و قانونگذار در اين ماده تنها ماخذ محاسبه پاداش را با توجه به رويكرد تشويق هيات مديره براي رسيدن به سود خالص حداكثري تعيين كرده و نه محل تامين آن را.از طرفی قسمت پایانی ماده ۱۳۴ قانون تجارت مبنی بر اینکه اعضای هیات مدیره حق ندارند در قبال سمت مدیریت خود (و نه رابطه استخدامی موظف) حقوق یا پاداش یا حق‌الزحمه از شرکت دریافت كنند خود مويد نظر نگارنده در خصوص تلقی شدن پاداش هیات مدیره به عنوان حق الزحمه است.در پایان يادآور مي‌شود چون در ایران به طور معمول تعیین میزان پاداش هیات مدیره به بعد از تاریخ سال مالی (هنگام تصویب صورت‌های مالی و تشکیل جلسه مجمع عمومی) موکول مي‌شود حسابداران باید با برآورد مبلغ پاداش هيات مديره ضمن منظور کردن آن به عنوان هزینه همان سال، تعهدات شركت در اين خصوص را در قسمت بدهي‌هاي ترازنامه (تحت عنوان ذخاير) شناسايي كنند.کارشناس ارشد حسابداری و حسابرس alijani1819@gmail.com

منبع : دنياي اقتصاد


محل تبلیغ شما

1 نظر
  1. بهرام می گوید

    سلام وقت بخیر
    سازمان امور مالیاتی این موضوع را قبول ندارد و میفرماید باید از سود انباشته کسر گردد و همچنین یک در هزار سهم اتاق بازرگانی جون در گزارش اضهارنامه دقیقا از حساب سود و زیان انباشته کسر می گردد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.