حسابان وب

بخشنامه ۳۵۳۹ /۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۳/۱(اعلام شمول تبصره ۱و۲ ماده ۱۴۳ مکرر ق.م.م به اوراق سلف موازي)

0 1,007
محل تبلیغ شما

پيرو بخشنامه شماره ۲۰۱۱۱/۲۰۰  مورخ ۱۱/۱۰/۹۱ به منظور اجراي تبصره هاي ۱و۲ ماده ۱۴۳ مکرر الحاقي به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ موضوع ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۵/۹/۸۸ و حسب اعلام رئيس محترم سازمان بورس و اورق بهادار طي نامه شماره ۲۱۷۸۶۹/۱۲۱ مورخ ۱/۲/۹۲، به موجب بند ۲۴ ماده ۱و بند ۴ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار که به  استناد بند(۵) صـورتجلسه مـورخ ۹/۱۲/۸۹ و بنـد ۲ صورتجلسه مورخ ۱۶/۱۱/۹۱ به تصويب شـوراي عالي بورس و اوراق بهادار رسيده است، اوراق سلف موازي به عنوان رديف ۱۲ به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخشنامه صدرالذکر و بخشنامه هائي که قبلاً در اين خصوص صادر گرديده، افزوده و جهت بهره برداري لازم ابلاغ مي گردد.


پندار سیستم

علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.