نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه شماره ۸۱۷۷۱/۹۲ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۲ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران – اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها

0 664

حسابداراپ

جهت اطلاع مديران عامل محترم كليه بانك هاي دولتي، غيردولتي، شركت دولتي پست بانك و موسسه اعتباري توسعه ارسال مي گردد


با سلام

احتراما؛ پيرو بخشنامه شماره ۹۱/۱۴۳۲۵۹ مورخ ۱۳۹۱/۶/۱ در خصوص ارسال اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها، موضوع تصويب نامه ۱۰۲۵۹۵/ت۴۷۶۳۲ ه مورخ ۹۱/۵/۲۲ هيات محترم وزيران و با عنايت به راي قطعي هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قولنين مجلس شوراي اسلامي مبني بر لزوم رفع مغايرت هاي قانوني اين اسانامه، بدين وسيله به پيوست تصوير تصويب نامه شماره ۴۸۰۰۳/ت۴۷۶۳۲ ه مورخ ۱۳۹۲/۲/۳۱ كميسيون اصل ۱۳۸ قانون اساسي در خصوص اصلاح «اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها» به همراه نسخه نهايي اساسنامه مذكور، جهت استحضار ايفاد مي گردد.


پندار سیستم

مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي

اداره مطالعات و مقررات بانكي=======

امير حسين امين آزاد== مرتضي ستاك=====


رونوشت: جناب آقاي ملك آرايي – دبير محترم جامعه حسابداران رسمي، جهت استحضار


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.