حسابان وب

ابداع فرمول غیر قانونی برای كاهش مستمری‌ها

0 396

حسابداراپ

به موجب این فرمول مبلغ مستمری بیمه شدگانی كه بیشتر از یك حق بیمه پرداخت كرده باشند كاهش فاحش خواهد یافت/ معترضان می‌گویند این فرمول وجاهت قانونی ندارد.


در حالی که به موجب قانون تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی در مقام بیمه گر باید به بیمه شدگانی که در دوران اشتغال خود بابت چند سمت شغلی حق بیمه پرداخت کرده‌اند، مستمری بیشتری پرداخت کند، به تازگی مسئولان این سازمان در اقدامی بی‌سابقه با ابداع فرمولی از اجرای قانون شانه خالی می‌كند.


به گزارش خبرنگار ایلنا، برابر آیین نامه‌های مربوط به ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی ریال بیمه شدگانی که حداقل در ۲ سال پایانی اشتغال خود بصورت مستمر بیش از یک حق بیمه پرداخت کرده‌اند باید در زمان بازنشستگی براساس میانگین پرداختی‌های ۲ سال آخر خود مستمری دریافت کنندریال گفته می‌شود که در برخی شعب و ادارات کل تامین اجتماعی این ماده قانونی نقض می‌شود.هر چند بعد‌ها به موجب ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه به کار‌شناسان سازمان تامین اجتماعی اجازه داده شد تا به منظور جلوگیری از برخی سوء استفاده‌های احتمالی در برخی موارد به تشخیص خود مدت زمان محاسبه حق بیمه را از ۲ سال به ۵ سال افزایش دهند اما به گفته برخی کارگران شاغل و بازنشسته از استان‌های مرکزی و تهران سازمان تامین اجتماعی از دی ماه سال گذشته در اقدامی بی‌سابقه فرمول محاسبه مستمری بازنشستگی را در مورد بیمه شدگانی که بیشتر از یک حق بیمه داده‌اند را تغییر داده است.این کارگران مدعی هستند که سازمان تامین اجتماعی به منظور فرار از تعهدات مالی خود به چنین اقدام غیر قانونی دست زده است زیرا بر اساس فرمول جدید که هیچ مبنای قانونی ندارد مستمری بازنشستگانی که بیش از یک حق بیمه پرداخت کرده‌اند در مقایسه با گذشته بطور فاحشی کاهش یافته است.
بیمه شدگان معرتض به این اقدام سازمان تامین اجتماعی می‌گویند در فرمول جدید محاسبه مستمری تاثیر حقوق دوم حتی از میزان حق بیمه‌ای که کارگر بیمه شده بابت اشتغال در کارگاه دوم پرداخت کرده است کمتر خواهد شد.

فینتواین بیمه شدگان با یادآوری اینکه آن‌ها در زمان اشتغال طبق قانون حق بیمه خود را به سازمان پرداخت کرده‌اند و حالا نوبت سازمان است که طبق قانون به تعهدات خود در خصوص پرداخت مستمری به آن‌ها اقدام کند افزودند: این اقدام باعث تهی‌تر شدن سفره خانواده‌های بیمه شدگان بازنشسته خواهد شد.
به باور این گروه از بیمه شدگان با توجه به اینکه در سالهای اخیر مسئولان سازمان تامین اجتماعی به بهانه کمبود منابع مالی قصد گریز از تعهدات مالی خود را دارند‌، اقدام اخیر مسئولان سازمان نیز معنی جز فرار از تعهدات قانونی در قبال بیمه دشگان ندارد.به موجب فرمولی که گفته می‌شود تا پیش از دی ماه سال گذشته طبق قانون مورد استفاده کار‌شناسان سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گرفت، مستمری بیمه شدگانی که بیشتر از یک حق بیمه پرداخت کرده‌اند به شرح ذیل محاسبه می‌شد:

حقوق بازنشستگی = ۳۰ سال/ (کل سابقه خدمت* میانگین جمع دو حقوق در ۲ سال آخر پرداخت حق بیمه)فرمولی که به تازگی توسط کار‌شناسان تامین اجتماعی در زمان محاسبه مستمری بیمه شدگانی که بیش از یک حق بیمه پرداخت کرده‌اند و گفته می‌شود که مبنای قانونی ندارد:

حقوق کارگاه اول  = ۳۰ سال / (مجموع کل سابقه* حقوق در کارگاهی که بیمه شده در آن بیشترین سابقه پرداخت را دارد)

حقوق کارگاه دوم = ۳۰ سال / (میزان سابقه در کارگاه دوم {بطور مثال ۵ سال}* حقوق در کارگاه دوم)

مستمری بازنشستگی = حقوق کارگاه دوم + حقوق کارگاه اول


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.