نرم افزارحسابداری صدگان

پیوند بین بازارها باحضور نهادهای واسط همچون حسابداران و حسابرسان

0 499

حسابداراپ

بدون حضور نهادهای واسط همچون حسابداران و حسابرسان نمی توان پیوند بین بازارها را برقرار کرد زیرا اگر بنگاه ها بخواهند به بازارهای بین المللی وارد شود باید قواعد حسابداری و حسابرسی بر آن ها حاکم شود.


رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های فنی و اقتصادی ایران گفت: دستیابی به نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه به یک هزار تا ۱۳۰۰ میلیارد دلار منابع نیاز دارد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا، ˈبهروز علیشیریˈ در نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی به نقش حاکمیت شرکتی، افزود: برای این منظور باید سالانه به طور متوسط ۳۰۰ میلیارد دلار منابع تجهیز کنیم.

 

پندار سیستم

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان آنکه، حاکمیت شرکتی مجموعه عوامل درونی و بیرونی اقتصادی و اجتماعی است که در بهبود عملکرد بنگاه ها، افزایش سرمایه و روابط بین سهامداران موثر است، اظهار داشت: حاکمیت شرکتی یعنی مجموعه عوامل درونی و بیرونی اقتصادی و اجتماعی که در بهبود عملکرد بنگاه ها، افزایش سرمایه و روابط بین سهامداران نقش داشته است.

 

علیشیری با اشاره به عوامل درونی و بیرونی تاثیرگذار در حاکمیت شرکتی ، افزود: در عوامل درونی مدیریت بازار سرمایه، تدوین مجموعه ای از قوانین و آیین نامه های داخلی و ارتقای اعتماد به بازار نقش دارد.

 

وی تصریح کرد: در عوامل بیرونی نیز نقش مدیریت بازارهای سرمایه و نقش دستگاه های تخصصی و نهادهای قانون گذار حائز اهمیت است که در این راستا شرکت های حاضر در بازار بورس باید اطلاع رسانی دقیقی داشته باشند تا ایجاد رقابت به وجود آمده و پاسخگوی شرکت ها افزایش یابد.

 

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.