- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

سازمان امور مالیاتی در وظایف خود قصور می‌کند

رییس شورای اصناف از قصور سازمان امور مالیاتی در صدور برگه قطعی مالیات اصناف خبر داد.


قاسم نوده فراهانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد:‌ طبق تفاهم نامه‌ای که در سال گذشته به امضا رسید مقرر شد پس از ارائه اظهارنامه مالیاتی و پرداخت آن از سوی اعضای شورای اصناف سازمان امور مالیاتی در اسرع وقت برگه قطعی مالیاتی آن‌ها را صادر کند که متاسفانه سازمان امور مالیاتی به وظیفه خود عمل نکرده است.


وی تصریح کرد: بدون امضای این تفاهم نامه سازمان امور مالیاتی موظف است که برگه قطعی را صادر کند.

رییس شورای اصناف درباره اعتصاب آهن فروشان هم گفت: آهن فروشان بر مالیات ایرادی وارد نکرده بودند و تنها با مالیات بر ارزش افزوده مشکل داشتند که با نشست‌هایی که نمایندگان و افراد تاثیرگذار صنف با سازمان امور مالیاتی داشت رضایت آهن فروشان ونمایندگان آن‌ها جلب و مقرر شد که آهن فروشان به روال کاری سابق خود بازگردند.


نوده فراهانی افزود: چهارشنبه هفته گذشته که قرار بود لایحه اصلاح قانون نظام صنفی در صحن علنی مجلس مطرح شود مطرح نشد و به جلسه بعدی موکول شد.

وی در پایان گفت: اگر در جلسه بعدی مجلس به بودجه رسیدگی نکند به لایحه اصلاح قانون نظام صنفی حتما رسیدگی خواهد کرد.