نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۴۷۳/۲۰۰ مورخ ۹۲/۱/۲۱(تعيين ضريب مالياتي اشخاص موضوع تبصره(۲) ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه)

0 1,726

حسابداراپ

 

نظر به ابهام برخي از ادارات امور مالياتي در خصوص ضريب مالياتي آن دسته از صادرکنندگان کالا و خدمات که در اجراي مقررات مفاد تبصره(۲) ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و دستور العمل  شماره ۵۹۵۸/۲۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ نسبت به ارائه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر در عملکرد سال ۱۳۹۰ اقدام ننموده اند و مشمول برخورداري از معافيتهاي مقرر قانوني نخواهند بود، ادارات امور مالياتي مکلف اند مراتب را  در اجراي مقررات تبصره (۳) بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون مالياتهاي مستقيم، حسب مورد  به هيأت هاي حل اختلاف مالياتي ارجاع تا نسبت به تعيين ضريب مالياتي مربوط اقدام نمايند.


ضمناً در تعيين ضريب مالياتي پرونده هاي مذکور در هيأت هاي موضوع تبصره (۳) بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون، از ضريب مالياتي عمده فروشي کالاها به عنوان ضريب مالياتي مشاغل مشابه اتخاذ ملاک گردد.

پندار سیستم

 

علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.