حسابان وب

انتشار عملکرد یکساله بورس کالای ایران

0 398
آکادمی محسن قاسمی

بورس کالای ایران در سال مالی ۹۱ با سرمایه ۲۰۰ میلیارد ریال معادل ۱۹۰ میلیارد و ۱۲۱ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب های خود منظور کرد.

 

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت بورس کالای ایران با انتشار صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۹۱ اعلام کرد در دوره یک ساله گذشته معادل ۳۹۰ میلیارد و ۷۸۸ میلیون ریال درآمد کسب کرد که بدون احتساب بهای تمام شده کالای فروش رفته سود ناخالص دوره نیز همان مبلغ ۳۹۰ میلیارد و ۷۸۸ میلیون ریال است.

فینتو

 

از سود ناخالص دوره هزینه های عمومی، اداری کسر شد و سود عملیاتی دوره به ۲۵۴ میلیارد و ۹۹۵ میلیون ریال رسید. همچنین با کسر هزینه ای مالی و مالیات از سود عملیاتی و پس از افزوده شدن خالص درآمدهای متفرقه به آن معادل ۲۳۵ میلیارد و ۸۱۳ میلیون ریال سود خالص دوره محاسبه شد و بر این اساس مبلغ ۱۱۷۹ ریال سود به ازای هر سهم محقق شد.

 

به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال افزوده شد و سرانجام مبلغ ۱۹۰ میلیارد و ۱۲۱ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.