نرم افزارحسابداری صدگان

افزايش ۹۷۰۰ تومانى حق اولاد

0 691

حسابداراپ

نايب رئيس كانون عالى انجمنهاى صنفى كارگران ايران با اعلام پرداخت حق اولاد سال جارى حداكثر براى دو فرزند گفت: حق اولاد امسال كارگران براى هر فرزند به ميزان ۴۸۷۱۲ تومان و تا دو فرزند ۹۷۴۲۴ تومان است و مباحث مطرح شده در باره حق اولاد ۶۲ هزارتومانى به ازاى هر نفر صحت ندارد.ابوالفضل فتح الهى در گفتگو با مهر درباره برخى زمزمه ها درباره عدم اجراى  مصوبه حداقل دستمزد امسال كارگران و مشمولان قانون كار در بخش حق اولاد گفت: پرداخت حق اولاد از سوى كارفرمايان به كارگران به صورت ماهيانه و هر ماه ۳ روز حقوق روزانه مصوب شوراى عالى كار، قانون است.نايب رئيس كانون عالى انجمن هاى صنفى كارگران ايران اظهار داشت:


پندار سیستم

براى سال جارى هر كارگر و مشمول قانون كار بايد ماهيانه علاوه بر حقوق دريافتى، ۴۸ هزار و ۷۱۲ تومان نيز به ازاء هر فرزند حق اولاد دريافت كند.فتح الهى با بيان اينكه طبق قانون حق اولاد تنها براى دو فرزند قابل پرداخت است، حداكثر حق اولاد پرداختى از سوى كارفرمايان در سال جارى را به ازاء دو فرزند ۹۷ هزار و ۴۲۴ تومان اعلام كرد.اين مقام مسئول كارگرى كشور با تاكيد بر اينكه هرگونه عدم اجراى مصوبه حداقل دستمزد شوراى عالى كار و مزاياى جانبى آن از جمله حق اولاد، تخلف محسوب مى شود گفت:


در ابتدا مباحثى درباره افزايش حق اولاد سال جارى به ۶۲ هزارتومان مطرح شده بود كه درست نبود.وى يكى از مواردى كه درباره حق اولاد ۶۲ هزارتومانى مطرح است را عدم توان اجرا توسط كارفرمايان دانست و اظهار داشت: كارفرمايان براى اجراى افزايش حق اولاد از ۳۸ هزار و ۹۷۰ تومان به ۶۲ هزارتومان مشكل داشتند. اخيرا برخى مسئولان كارگرى كشور مى گويند گروهى از كارفرمايان از اجراى مصوبه جديد شوراى عالى كار درباره افزايش حداقل دستمزد سال جارى و مزاياى جانبى آن از جمله حق اولاد، امتناع مى ورزند.


با اينكه افزايش حق اولاد در هر سال پس از اعلام مصوبه افزايش حداقل دستمزد ساليانه در قالب فرمولى مشخص و روشن است، اما در سال جارى به دليل طرح برخى مباحث از جمله افزايش يكباره حق اولاد به ۶۲ هزارتومان و سپس كاهش آن به ميزان قانون (۴۸ هزار و ۷۱۲ تومان)؛ حواشى اى را درباره مزد ۹۲ به وجود آورده بود.


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.