نرم افزارحسابداری صدگان

اطلاعات مشتريان را به هر سازماني نمي دهيم!

1 838

حسابداراپ

افزايش فشار سازمان امور مالياتي، بانکها را به نامه نگاري وا داشته تا سرنوشت محرمانه بودن اطلاعات مشتريان بانکها با دستور وزير امور اقتصادي و دارايي مشخص شود.


به گزارش خبرآنلاين با دستور مستقيم بانک مرکزي، بانک ها از ۲ سال گذشته به تکميل بانک اطلاعاتي مشتريان اقدام کردند. خصوصا زماني که اطلاعات کارت هاي بانکي مشتريان علني شد و شرکت انياک به عنوان يکي از خاطيان در اين زمينه شناسايي شد، سيستم بانکي طرح۲ فوريتي تکميل اطلاعات بانکي مشتريان را در دستور کار قرار داد تا بتواند ضمن پيگيري برخي مطالبات رفتارهاي مشتريان را شناسايي نمايد.

پندار سیستم


ايجاد اين بانک اطلاعاتي قوي که اطلاعات شخصي و مالي افراد را در کنار هم دارد، امروز گرفتاري هايي را براي مديران سيستم بانکي به وجود آورده که از يک سو ناشي از توجه به رفتار حرفه اي تعهدات اخلاقي و قانوني است و از سوي ديگر در تضاد با همکاري‌هاي سازماني.پاسخ گويي در برابراطلاعات جمع آوري شده بانک خصوصي و دولتي نمي شناسد اما شايد همگرايي بخش خصوصي به پيامدهاي ناخوشايند که موجب بي اعتباري خواهد شد حساسيت هاي دو چنداني را مطالبه مي کند به گونه اي که ۱۳ بانک خصوصي در نامه اي به وزير امور اقتصادي و دارايي حساسيت موضوع افشاي اطلاعات بانکي را گوشزد کرده اند. چرا که ، سازمان امور مالياتي در راستاي دست يابي به اهداف تنظيم رفتارهاي مالياتي از چندي پيش اقدام به استعلام وضعيت درآمد مشتريان حقيقي و حقوقي بانک ها را به صورت انفرادي و گروهي از سيستم بانکي داشته است.


بر اين اساس روساي سازمان هاي مختلف امور مالياتي در نامه هاي جداگانه و پي در پي خواستار ارائه اطلاعات مشتريان در اين زمينه هستند. فشار و افزايش نامه هاي مذکور به بانک ها خصوصا بانک هاي خصوصي سبب شد تا اعضاي کانون بانکها و موسسات اعتباري خصوصي با هشدار معضلات قانوني اين رفتار در نامه اي به وزير امور اقتصادي خواستار تعديل درخواست هاي مذکور شوند.


محل تبلیغ شما

1 نظر
  1. محمد علی نامداری می گوید

    اگر اصل بر راز داری بانک ها و محرمانه ماندن اطلات نباشد اعتماد مردم از سیستم بانکی سلب و موجبان رکود و کم کاری بانک ها فراهم خواهد شد در نتیجه سیستم بانکی فلج شده و از کار خواهد افتاد و ضربه مهلکی به اقتصاد خرد و کلان خواهد خورد . لطفا موجبات مشکلات عدیده نشوید .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.