نرم افزارحسابداری صدگان

متن پيشنهادي جهت انعكاس موارد مرتبط با قانون مبارزه با پولشويي در گزارش‌هاي حسابرسي صادره ( پيوست اطلاعيه شماره ۹۲/۳۴۲۳۲ مورخ ۱۳۹۲/۱/۱۷ جامعه حسابداران رسمي ايران )

0 5,327

حسابداراپ

( پيوست اطلاعيه شماره  ۹۲/۳۴۲۳۲ )

متن زير بايد در بخش “گزارش در مورد ساير الزامات قانوني و مقرراتي – گزارش در مورد مسئوليتهاي قانوني و مقرراتي حسابرس” ، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني واحدهاي مورد رسيدگي درج گردد:

.

“در اجراي ماده ۳۳ دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چك ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارهاي حسابرسي، توسط اين موسسه / اينجانب مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص (به استثناي موارد مندرج در بندهاي زير * )، اين موسسه / اينجانب به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نكرده است”.

.

* “در مواردي كه حسابرس و بازرس قانوني حين رسيدگي، به موارد خاصي از عدم رعايت برخورد نكرده است، متن داخل پرانتز حذف مي شود”.

پندار سیستم

.

در تاييديه مديران متن زير در محل مناسب درج و شماره گذاري ساير موارد مندرج در تاييديه مزبور اصلاح مي گردد:

.

“در معاملات و فعاليتهاي انجام شده، قوانين و مقررات مربوط به پولشويي بطور كامل رعايت شده و هيچگونه رويداد يا معامله اي به منظور پولشويي صورت نپذيرفته است يا در صورت وجود هرگونه معاملات مشكوك يا مظنون به پولشويي، موارد در اسرع وقت به مركز اطلاعات مالي شوراي عالي مبارزه با پولشويي گزارش شده است”.

.

جامعه حسابداران رسمي ايران

.

منبع : سايت جامعه حسابداران رسمي ايران

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.