نرم افزارحسابداری صدگان

مالیات مقابل توسعه نیست؟

0 462

حسابداراپ

اخذ مالیات منبع درآمدی خوبی برای دولت هاست، روند کنونی در بسیاری از کشورهای جهان نشان می دهد که دولت ها عموما بخش زیادی از هزینه های جاری کشور را از طریق دریافت مالیات تامین می کنند.

.

 اگر در کشور ما هم سازوکار مناسبی برای دریافت مالیات وجود داشته باشد سهم قابل توجهی از بودجه ی کشور از طریق تامین می شود، اصلاح نظام مالیات ها یکی از بخش های مورد توجه دولت برای ایجاد تحول اقتصادی در کشور بوده است.

.

 اما باید به این نکته توجه کنیم که اخذ مالیات در شرایطی امکان پذیر است که رونق کافی بر فضای کسب و کار و روابط اقتصادی کشور حاکم باشد. در واقع ما وقتی می توانیم روی دریافت مالیات و تامین بخشی از هزینه های کشور از این راه حساب کنیم که در جهت رونق بخشی به فعالیت های اقتصادی گام  برداریم.

.

قطع وابستگی بودجه کشور از نفت یکی از اهدافی  است که می تواند وابستگی ما را به  صادرات نفت برطرف کند، اگر بتوانیم بخشی از درآمد کشور را به مالیات اختصاص دهیم به خودی خودی قطع وابستگی زیاد به فروش نفت اتفاق خواهد افتاد.

.

شاید نخستین گام برای ایجاد این فضا جلوگیری از فرارهای مالیاتی باشد که در کشور رخ می دهند.فرارهای مالیاتی که از  گذشته تا کنون در  کشور داشته ایم توان دولت را در تکیه به اخذ مالیات کمتر و کمتر کرده است. همین فرارهای مالیاتی نشان از این دارد که قانون مالیات کشور باید اصلاح بشود. بر اساس همین احساس نیاز هم بود که دولت لایحه ای برای اصلاح قانون مالیات به مجلس ارائه کرده است.

پندار سیستم

.

آنچه نمایندگان مجلس در این اصلاح مورد توجه قرار می دهند در واقع اصلاح ساختاهای سازمان امور مالیاتی است به قسمی که فعالیت این سازمان بر چگونگی اخذ مالیات متمرکز شود.ما به سمتی می رویم که اخذ مالیات بر پایه ی فعالیت اقتصادی و کسب درآمد افراد در  حوزه های اقتصادی تعیین شود.یعنی مالیات بر اساس درآمد واقعی افراد در فعالیت های اقتصادی شان برای آنها تنظیم شود.

.

نکته ی قابل توجه این است که اصلاح قانون مالیات به معنای افزایش مالیات نیست، این که مردم فکر کنند اگر این قانون در مجلس در حال بررسی است پس حتما سهم پرداخت مالیات افزایش خواهد یافت، اصلا درست نیست. افزایش مالیات ها بستگی کامل به افزایش درآمد افراد دارد، مضاف بر این شاید شیوه هایی که در این لایحه پیش بینی شده است ما را به سمتی می برد که فعالان اقتصادی را به پرداخت مالیات متعهد کنیم.

.

درا ین مسیر این احتمال وجود دارد که اقتصاد ما از تکیه بر نفت به سمت مالیات ها پیش برود .  در حال حاضر ۶۰ درصد از بودجه ی کشور از فروش  نفت حاصل می شود،  در صورتی که ما معتقدیم بیشترین  سهم بودجه باید بر درآمد از مالیات ها تکیه داشته باشد.

.

غلامرضا اسداللهی – دبیر اول کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

اقتصاد ايراني

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.