حسابان وب

ليست نمادهاي متوقف تا تاريخ ۱۱ /۰۱ / ۱۳۹۲

0 387
آکادمی محسن قاسمی

نمادهاي متوقف (که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهيه مي شود) شامل آخرين ليست نمادهاي متوقف بازار نرمال، علت توقف و تاريخ توقف مي باشد.

فینتو

.

سازمان بورس اوراق بهادار آخرين نمادهاي متوقف بازار سرمايه را به شرح پيوست اعلام كرد.

.

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.