نرم افزارحسابداری صدگان

تصويب نامه ۲۶۲۷۵۷/ت۴۹۰۴۰ه مورخ ۲۹/۱۲/۹۱(میزان افزایش و ضریب حقوق کارمندان رسمی و پیمانی درسال ۱۳۹۲ (مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و نظام هماهنگ پرداخت))

2 2,075

حسابداراپ

میزان افزایش و ضریب حقوق کارمندان رسمی و پیمانی درسال ۱۳۹۲ (مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و نظام هماهنگ پرداخت) و همچنین حقوق اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و قضات و…

.

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ به استناد ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله  پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین تصویب نمود:

 .

۱– ضریب حقوق سال ۱۳۹۲ اعضای هیات علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان سيزده هزار و هفتصد و پنجاه و دو (۱۳۷۵۲)ریال تعیین می شود.

.

– توضيح سايت :بندهای (۲)، (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۷) و (۸) تصویب‌نامه اصلاح ‌شده است.

۲– ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال ۱۳۹۲ به میزان نهصد و شصت و شش  (۹۶۶) ریال تعیین می شود.

.

۳– ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ( از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست های سیاسی وزارت امورخارجه) برای سال ۱۳۹۲ به میزان نهصد و شصت و شش  (۹۶۶) ریال تعیین می شود.

.

۴– ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه برای سال ۱۳۹۲ به میزان نهصد و شصت و شش  (۹۶۶)  ریال تعیین می شود.

پندار سیستم

.

۵– حقوق بازنشستگان  و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه اجرایی در سال ۱۳۹۲ به میزان بيست درصد( ۲۰%) نسبت به سال ۱۳۹۱ افزایش می یابد

.

۶– حد اقل حقوق و فوق العاده های مستمر (شاغلین) موضوع تبصره ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند (۸) این تصویب نامه  در سال ۱۳۹۲ به میزان چهار ميليون و هفتصد و پنج هزار و هشتصد   (۴۷۰۵۸۰۰) ریال و حداکثر حقوق وفوق العاده های مستمر این قبیل کارمندان هفت (۷) برابر حداقل حقوق مذکور  در این بند تعیین می شود.

.

۷– حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان  صندوق های بازنشستگی کشور ی و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه اجرایی به میزان چهار ميليون و هفتصد و پنج هزار و هشتصد   (۴۷۰۵۸۰۰)  ریال تعیین می شود.

.

۸– حداقل حقوق کارمندان مشمول  بند (۳) این تصویب نامه در سال ۱۳۹۲ به میزان سه ميليون و يكصد و هشتاد و هفت هزار و هشتصد (۳۱۸۷۸۰۰) ریال و حداکثر حقوق این قبیل کارمندان  هفت برابر  حداقل مذکور در این بند تعیین می شود.

.

۹– پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتی به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب نامه با رعایت بند (ز) ماده(۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سقف اعتبار مصوب دستگاه مجاز است.  تشخیص کارکنانی که به اقتضاء شغلی مطابق با بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه کار بیشتری دریافت می نماید با بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز موضوع ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی خواهد بود .

.

معاون اول رییس جمهور – محمد رضا رحیمی

.

محل تبلیغ شما

2 نظرات
 1. فرزاد فلاح می گوید

  ۱۳۹۱/۱۲/۲۷– بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۶۴۲۱
  تسليم اظهارنامه مالياتي دوره چهارم ( فصل زمستان ) سال ۱۳۹۱

  نظر به مصادف بودن مهلت تسليم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال ۱۳۹۱ با تعطيلات نوروز و با توجه به درخواست هاي مؤديان محترم موضوع نظام ماليات بر ارزش افزوده و به منظور تكريم مؤديان گرامي و فراهم آوردن زمينه اجراي تكاليف قانوني براي آنان، بنا به اختيار حاصل از قانون و مقررات ماليات بر ارزش افزوده مقرر مي دارد:
  ادارات كل امور مالياتي موظفند در مورد مؤديان مالياتي كه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالياتي (فصل زمستان) سال ۱۳۹۱ را تا پايان روز شنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ تسليم نمايند، امكان برخورداري از بخشودگي جرائم عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر براي دوره مزبور و تأخير در پرداخت ماليات و عوارض متعلق تا تاريخ مذكور را در صورت درخواست كتبي براي مؤديان فوق الذكر فراهم نمايند. ضمناً اختيار بخشودگي صد در صد (۱۰۰%) جرائم مذكور به مديران كل امور مالياتي ذيربط تفويض مي‌گردد.

  علي عسكري

 2. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشكر از اطلاع رساني جنابعالي
  درسايت منتشر شد.
  بااحترام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.