نرم افزارحسابداری صدگان

نحوه پرداخت یارانه تسهیلات اعطائی به کارفرمایان جذب‌کننده مقرری‌بگیران بیمه‌بیکاری

0 519

حسابداراپ

 در بخشنامه مشترک حوزه‌های فنی ودرآمد و اداری این سازمان به بند «۱» بخش سوم تکالیف کارفرمایان اشاره شده و آمده است،

.

پندار سیستم

 به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی،کارفرمایان موصوف مکلف بوده‌اند از تاریخ اخذ تسهیلات ضمن حفظ اشتغال پرسنل موجود حداقل به مدت ۴ سال (بر مبنای لیست حق‌بیمه تیرماه ۱۳۸۵) مقرری‌بگیران جذب شده را نیز حداقل به مدت ۴ سال مشغول به کار نمایند و چنانچه به هر دلیل یک یا چند نفر از مقرری‌بگیران جذب شده از ردیف شاغلین خارج گردند، مقرری‌بگیران واجد شرایط دیگری را جایگزین نمایند و در هر حال کارفرما متعهد به حفظ اشتغال مورد تعهد (در دوره ۴ ساله) خواهد بود و به عبارتی دیگر درصورت عدم رعایت شرایط فوق به طور کامل و توأمان دربازه زمانی مذکور از سوی کارفرما، پرداخت یارانه به این دسته از کارفرمایان منتفی است.

.
در ادامه این دستورالعمل آمده است: نظر به اینکه بابت به کارگیری مقرری‌بگیران که مانده مقرری آنان در زمان دریافت تسهیلات کمتر از ۶ ماه است، یارانه‌ای تعلق نخواهد گرفت، لذا ذکر اسامی این قبیل مقرری‌بگیران در فرم‌های مربوطه موضوعیت نداشته و این امر شامل مقرری‌بگیران جایگزین نیز می‌شود.

.
همچنین از آنجائیکه یارانه مذکور صرفاً به کارفرمایان حائز شرایط درقبال به کارگیری مقرری بگیران تعلق می‌گیرد، لذا پرداخت آن به مقرری‌بگیرانی که به صورت انفرادی و در قالب وام خوداشتغالی از تسهیلات مالی طرح مذکور استفاده کرده‌اند، موضوعیت نخواهد داشت.

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.