نرم افزارحسابداری صدگان

مصوبات جدید بانک مرکزی درباره کارت‌های هدیه و بن کارت ها

0 575

حسابداراپ

بر همین اساس درج نام دارنده کارت که همانا دارنده حساب سپرده نزد مؤسسه اعتباری است روی کارت الزامی است.

.

بانک مرکزی اعلام کرد که کارتهای هدیه و بن کارت ها بنا به درخواست مشتری صادر و حداکثر به مدت شش ماه دارای اعتبار است و مانده مصرف نشده کارت ها و بن کارت ها پس از انقضای مدت مزبور، صرفا در شعبه صادرکننده قابل دریافت است.

.

به گزارش ایسنا، بر این اساس صدور کارت هدیه و بن کارت بی نام و بیش از مبلغ دو میلیون ریال نیز ممنوع اعلام شده است.

.

پندار سیستم

بانک مرکزی در راستای اجرای مؤثر این مصوبه، مؤسسات اعتباری را موظف کرده تمهیدات لازم در این خصوص از جمله صدور کارت صرفا برای متقاضیانی که نزد مؤسسه اعتباری دارای حساب سپرده شامل قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری مدت‌دار هستند را در نظر گیرد.

.

بر همین اساس درج نام دارنده کارت که همانا دارنده حساب سپرده نزد مؤسسه اعتباری است روی کارت الزامی است.

.

بانک مرکزی دلیل تعیین سقف مبلغ دو میلیون ریال برای کارتهای اعتباری را صدور و ترویج کارت‌های یاد شده و گسترش استفاده از بانکداری الکترونیکی در انجام پرداخت‌های خرد اعلام کرده است.

.

همچنین به منظور حفظ حقوق دارندگان کارت‌های مذکور از حیث سهولت در دریافت مبلغ مصرف نشده کارت توسط آنان، بانک ها و موسسات اعتباری به درج مدت اعتبار، نام و کد شعبه بر روی کارت موظف شده‌اند.

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.