- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

حداقل مزد ۹۲ کارگران ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان شد/ افزایش ۲۵ درصدی دستمزد

در جلسه امروز دوشنبه شورای عالی کار، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار با ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال ۹۱ معادل ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان شد.
.

به گزارش خبرنگار مهر، با برگزاری نشست امروز دوشنبه شورای عالی کار که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، حداقل دستمزد سال آینده ۱۱.۵ میلیون کارگر و مشمول قانون کار ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان شد که نسبت به دستمزد سال ۹۱ معادل ۹۷ هزار و ۴۲۵ تومان افزایش یافته است.

.

برای تعیین و تصویب حداقل دستمزد سال آینده، در هفته های اخیر نشستها و مذاکرات فراوانی بین گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد اما در نهایت ۳ گروه بر سر رقم ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان هزارتومانی مزد که از ابتدای سال ۹۲ باید از سوی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی مشمول قانون کار اجرا شود، به توافق رسیدند.

.

آخرین جلسه ای که پیش از این توسط شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سالیانه برگزار شده است، در پایان اسفندماه سال ۹۰ بود که در آن زمان حداقل دستمزد سال جاری به میزان ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شد.

.

مجموع افزایش حقوق ۹۲ کارگران بیش از ۳۰ درصد/حق اولاد ۵۹ درصد افزایش یافت
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجموع افزایش حقوق سال ۹۲ کارگران را بیش از ۳۰ درصد اعلام کرد و گفت: حق اولاد سال ۹۲ کارگران ۶۲ هزار تومان تعیین شده است.
.
اسدالله عباسی امروز در پایان نشست شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد حق بن نقدی و حق مسکن کارگران در سال ۹۲ گفت: حق بن نقدی و حق مسکن کارگران برای سال ۹۲ هیچگونه افزایشی نیافت، اما حق اولاد با حدود ۵۹ درصد افزایش از ۳۸ هزار و ۹۷۰ تومان به ۶۲ هزار تومان رسید.
.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: افزایش‌های مربوط به حق بن نقدی و حق مسکن در افزایش حداقل دستمزد سال ۹۲ کارگران در نظر گرفته شده است.
.
.

.

وی با بیان اینکه مجموع افزایش حقوق سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار بیش از ۳۰ درصد خواهد بود، تصریح کرد: نرخ تورمی که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شد به میزان ۳۰.۲ درصد برای پایان بهمن ماه سال جاری بود.

.

عباسی همچنین از افزایش حدود ۱۰ درصدی دستمزد سایر سطوح مزدی به علاوه روزانه دو هزار تومان خبرداد و گفت: پایه سنواتی نیز برای هر روز از ۲۵۰ تومان به ۳۰۰ تومان افزایش یافته است.

.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: کارگران و کارفرمایان در مورد افزایش حق بن نقدی که در سال جاری ۳۵ هزار تومان در هر ماه است، تصمیم جدیدی اتخاذ نکردند.

.

با برگزاری نشست امروز دوشنبه شورای عالی کار که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، حداقل دستمزد سال آینده ۱۱.۵ میلیون کارگر و مشمول قانون کار ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان شد که نسبت به دستمزد سال ۹۱ معادل ۹۷ هزار و ۴۲۵ تومان افزایش یافته است.

.

برای تعیین و تصویب حداقل دستمزد سال آینده، در هفته های اخیر نشستها و مذاکرات فراوانی بین گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد اما در نهایت ۳ گروه بر سر رقم ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان هزارتومانی مزد که از ابتدای سال ۹۲ باید از سوی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی مشمول قانون کار اجرا شود، به توافق رسیدند.

.

آخرین جلسه ای که پیش از این توسط شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سالیانه برگزار شده است، در پایان اسفندماه سال ۹۰ بود که در آن زمان حداقل دستمزد سال جاری به میزان ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شد.

.