حسابان وب

جزئیات افزایش حق بیمه کارگران ازسال ۹۲/ جدول ۳ ساله تغییرات حق بیمه

0 1,186

حصین حاسب

هر مشمول حداقل بگیر قانون کار از ابتدای سال آینده برای هر ماه بیمه باید مبلغ ۳۴۰۹۸ تومان و هر کارفرما نیز به ازای بیمه هر نیروی حداقل بگیر خود باید ۱۱۲۰۳۸ تومان بپردازد.

.

به گزارش خبرنگار مهر، با افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار به ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان و اجرای آن از ابتدای سال آینده، میزان حق بیمه کارگران و کارفرمایان نیز افزایش خواهد یافت.

.

بر پایه این گزارش، هم اکنون ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر شناخته شده و دارای بیمه در کشور وجود دارند که از ابتدای سال آینده برای هر ماه استفاده از بیمه باید مبالغ بیشتری به نسبت افزایش دستمزد پرداخت کنند.

.

مجموع پرداخت حق بیمه سال ۹۱

در سال جاری هر کارگری که از حداقل دستمزد ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان برخوردار بود ۲۷ هزار و ۲۷۹ تومان به عنوان حق بیمه پردخت می کرد و کارفرمای وی نیز مبلغ ۸۹ هزار و ۶۳۱ تومان پرداخت کرده است. مجموع پرداختی کارگر و کارفرما در سال جاری برای استفاده یکنفر از یکماه بیمه مبلغ ۱۱۶ هزار و ۹۱۰ تومان بود.

.

پندار سیستم

این رقم در سال ۹۰ برای دریافت ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان حداقل دستمزد به میزان ۲۳ هزار و ۱۲۱ تومان سهم هر کارگر و ۷۵ هزار و ۹۶۹ تومان نیز به عنوان سهم کارفرما بوده است. مجموع پرداختی کارگر و کارفرما برای بیمه یکنفر حداقل بگیر مزد در سال ۹۰ به میزان ۹۹ هزار و ۹۰ تومان بوده است.

.

با افزایش ۹۷ هزار و ۴۲۵ تومانی دستمزد در سال آینده، هر کارگر مشمول قانون کار باید از ابتدای سال ۹۲ برای هر ماه بیمه مبلغ ۳۴ هزار و ۹۸ تومان و هر کارفرما نیز مبلغ ۱۱۲ هزار و ۳۸ تومان بابت بیمه یکنفر نیروی خود بپردازد. به صورت کلی  حق بیمه یکنفر در سال آینده مبلغ ۱۴۶ هزار و ۱۳۶ تومان است.

.

سهم کارگر و کارفرما از پرداخت حق بیمه در سال جدید

سهم ۱۲ ماهه ۷ درصدی بیمه هر نیروی مشمول قانون کار که بخواهد در سال آینده از ۵ میلیون و ۸۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان حداقل دستمزد استفاده کند مبلغ ۴۰۹ هزار و ۱۷۶ تومان است.

.

هر کارفرما نیز بابت بیمه یکنفر نیروی کار خود در سال آینده باید جمعا ۱ میلیون و ۳۴۴ هزار و ۴۵۶ تومان به تامین اجتماعی پرداخت نماید. این رقم در سال جاری مبلغ ۱ میلیون و ۷۵ هزار و ۵۷۲ تومان و در سال ۹۰ نیز مبلغ ۹۱۱ هزار و ۶۲۸ تومان بوده است.

.

جدول تغییرات ۳ ساله حق بیمه سهم کارگر و کارفرما (ارقام به تومان)

سال

حداقل‌دستمزد

سهم‌کارفرما

سهم‌کارگر

کل‌پرداختی

۱۳۹۰

۳۳۰۳۰۰

۷۵۹۶۹

۲۳۱۲۱

۹۹۰۹۰

۱۳۹۱

۳۸۹۷۰۰

۸۹۶۳۱

۲۷۲۷۹

۱۱۶۹۱۰

۱۳۹۲

۴۸۷۱۲۵

۱۱۲۰۳۸

۳۴۰۹۸

۱۴۶۱۳۶

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.