نرم افزارحسابداری صدگان

افشا نحوه محاسبه “نسبت مانده خالص دارايي هاي ثابت به علاوه وثايق تمليكي به حقوق صاحبان سهام پس از كسر سود انباشته و سود قطعي نشده” در صورتهاي مالي

0 1,490

حسابداراپ

 

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

.

جناب آقاي ملك آرايي

دبير كل محترم جامعه حسابداران رسمي ايران

.

با سلام

احتراما ، به استحضار مي رساند بخشنامه شماره ۲۵۷۲۴۸/۸۹ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۹ در خصوص “نسبت مانده خالص دارايي هاي ثابت به علاوه وثايق تمليكي به حقوق صاحبان سهام پس از كسر سود انباشته و سود قطعي نشده ” به كليه بانكها و موسسات اعتباري جهت اجرا ابلاغ گرديده است . طبق مفاد اين بخشنامه چنانچه حد تعيين شده در آن توسط بانك يا موسسه اعتباري رعايت نگردد، بانك يا موسسه اعتباري مكلف است خسارتي معادل بيشترين نرخ سود علي الحساب ساليانه سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار نسبت به مبلغ و مدت تخلف محاسبه و به حساب سپرده گذاران واريز نمايد.

پندار سیستم

.

مطابق بند ” ه ” بخشنامه مورد اشاره بانك يا موسسه اعتباري بايد اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه نسبت مذكور را در يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي، به عنوان يك يادداشت مستقل، با جزئيات كامل شامل مبالغ هر يك از اجزاي صورت و مخرج كسر افشا نمايد. همچنين در صورت تجاوز از حد مقرر بايد اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه، تسهيم بالنسبه نمودن و واريز خسارت را به تفضيل در ذيل يادداشت فوق الاشاره ارايه نمايد.

.

با توجه به مطالب فوق الاشاره خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به نحو مقتضي به اطلاع اعضاي محترم جامعه حسابداران رسمي برسد و در صورت عدم رعايت مفاد بخشنامه مذكور توسط بانك يا موسسه اعتباري غيربانكي تحت رسيدگي، مراتب به طور شفاف و با ذكر آثار مالي آن در گزارش حسابرسي منظور و اظهار نظر حسابرسي با توجه به آثار مالي مذكور ارايه گردد .

.

ابراهيم درويشي

.

منبع : سايت جامعه حسابداران رسمي 

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.