حسابان وب

ارزیابی عملکرد سازمان‌ها و مدل‌های ارزیابی

0 753

حصین حاسب

بخش پاياني
معیار ۴- مشارکت‌ها و منابع: سازمان‌های متعالی، مشارکت‌ها و همکاری‌های تجاری بیرونی، تامین‌کنندگان و منابع داخلی خود را به منظور پشتیبانی از خط‌مشی و استراتژی اجرای اثربخش فرآیندهایشان برنامه‌ریزی و مدیریت می‌کنند.الف) همکاری‌های تجاری بیرونی، مدیریت می‌شود.ب) منابع مالی، مدیریت می‌شود.ج) ساختمان‌ها، تجهیزات و مواد، مدیریت می‌شود.د) فناوری، مدیریت می‌شود.ه) اطلاعات و دانش، مدیریت می‌شود.

.

معیار ۵- فرآیندها: سازمان‌های متعالی فرآیندهای خود را به منظور کسب رضایت کامل و ایجاد ارزش فزاینده برای مشتریان و سایر ذی‌نفعان طراحی و مدیریت کرده و بهبود می‌بخشند.الف) فرآیندها به گونه‌ای نظام‌مند طراحی و مدیریت می‌شوند.ب) فرآیندها به منظور کسب رضایت کامل و ایجاد ارزش فزاینده برای مشتریان و سایر ذی‌نفعان در صورت نیاز، با استفاده از نوآوری‌ها بهبود می‌یابند.ج) محصولات و خدمات براساس خواسته‌ها و انتظارات مشتری طراحی و ایجاد می‌شوند.د) محصولات و خدمات، تولید، تحول و پشتیبانی می‌شوند.ه) ارتباط با مشتری مدیریت شده و تقویت می‌شود.

.

معیار ۶- نتایج مشتری: سازمان‌های متعالی به طور فراگیر نتایج مهم مرتبط با مشتریان خود را اندازه‌گیری کرده و به آنها دست می‌یابند. الف) مقياس ادراكي این مقیاس‌ها، بیانگر ادراکات مشتریان از سازمان است. (به عنوان مثال این اندازه‌ها از طریق نظرسنجی‌های مشتری و گروه‌های نمونه، رتبه‌بندی‌های فروشندگان، تقدیرها و شکایات رسمی به‌دست می‌آیند) ب) شاخص‌های عملکردی- این شاخص‌ها، شاخص‌هایی داخلی هستند که توسط سازمان به منظور پایش، درک، پیش‌بینی و بهبود عملکرد سازمان و پیش‌بینی ادراکات مشتریان بیرونی سازمان به‌کار گرفته می‌شوند.

.
معیار ۷- نتایج کارکنان: سازمان‌های متعالی به طور فراگیر نتایج مهم مرتبط با کارکنان خود را اندازه‌گیری کرده و به آنها دست می‌یابند.

پندار سیستم

.
معیار ۸- نتایج جامعه: سازمان‌های متعالی به طور فراگیر نتایج مهم مرتبط با جامعه را اندازه‌گیری کرده و به آنها دست می‌یابند.الف) مقیاس‌های ادراکی: این مقیاس‌ها، بیانگر ادراکات جامعه از سازمان است. (به عنوان مثال این اندازه‌ها از طریق نظرسنجی‌ها ب)شاخص‌های عملکردی: این شاخص‌ها، شاخص‌هایی داخلی هستند که توسط سازمان به منظور پایش، درک، پیش‌بینی عملکرد سازمان و پیش‌بینی ادراکات جامعه به‌کار گرفته می‌شوند.

.
معیار ۹- نتایج کلیدی عملکرد: سازمان‌های متعالی به طور فراگیر نتایج مهم مرتبط با عناصر اصلی خط‌مشی و استراتژی را اندازه‌گیری کرده و به آنها دست می‌یابند.الف) دستاوردهای کلیدی: این شاخص‌ها، نتایج کلیدی برنامه‌ریزی شده سازمان هستند که وابسته به اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت آن است.ب) شاخص‌های کلیدی عملکرد: این شاخص‌ها، شاخص‌هایی عملیاتی هستند که به منظور پایش و درک فرآیندها و پیش‌بینی و بهبود احتمالی دستاوردهای کلیدی عملکرد به‌کار گرفته می‌شوند.

.
امتیازها
معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج هر کدام ۵۰ درصد ارزش کل وزن را در مدل دارند که این امر نشان‌دهنده ارزش یکسان مسیری است که فعالیت‌های بهبود در آن هدایت می‌شوند و نتایج درآن به دست آمده است.

.
منطق امتیازدهی
این منطق بیان می‌کند که یک سازمان نیازمند موارد زیر است:
• تعیین نتایج به عنوان بخشی از فرآیند تدوین خط‌مشی و استراتژی. این نتایج، عملکرد سازمان را از ابعاد مالی، عملیاتی و ادراکات ذی‌نفعان پوشش می‌دهد.

• برنامه‌ریزی، ایجاد و توسعه مجموعه‌ای یکپارچه از رویکردهای منطقی و مطلوب جهت دستیابی به نتایج مورد نیاز حال و آینده. • جاری‌سازی رویکردها به روشی نظام‌مند جهت اطمینان از اجرای کامل آنها.

.
نتیجه‌گیری
نتایج حاصل از تطبیق‌سازی مدل‌های ممیزی گذشته تا به حال در عصر کنونی بیانگر مسیر تعالی این مدل‌ها در رشته‌های مختلف بوده است، به طوری که شاید امروزه یک متخصص مالی انجام فرآیند ممیزی حسابرسی عملکرد را به عنوان مدل توسعه یافته‌ای از ارزیابی و حرکت به سمت تعالی سازمانی به صورت تخصصي مورد توجه قرار دهد؛ اما نباید از نظر دور داشت که مدل‌های نوین تعریف شده در رشته‌های مهندسی صنایع و مدیریت درخصوص فرآیند ارزیابی سازمان‌ها بسیار جامع‌تر و پردامنه‌تر از مدل‌های ارزیابی حسابداری و حسابرسی هستند و آنها در نهایت مسیر تعالی سازمان را از تمام جنبه‌های مالی و غیرمالی و حتی جنبه‌های زیست‌محیطی و اجتماعی مورد توجه قرار می‌دهند؛ زيرا مدل‌های ارزیابی نوین در جهان امروز بیان می‌دارند که سازمان‌ها در مقابل کلیه ذینفعان مسوولیت دارند و صرف کسب سودآوری و تطمیع سهامداران اصلی بیانگر رشد و تعالی سازمان نخواهد بود.

.
لقمان پاكروان – حسابدار رسمي 

منبع : دنیای اقتصاد

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.