حسابان وب

ارزش بنیادی را نادیده نگیرید.

0 433
محل تبلیغ شما

آقای بازار: تازه‌گرایی یک گرایش شناختی است که موجب می‌شود افراد به نحو بارزی بیشتر از رویدادهای گذشته، رویدادها و مشاهدات اخیر را به یاد آورند و بر آن‌ها تمرکز کنند.

.

به عنوان مثال فرض کنید که یک گردشگر دریایی در طول سفر خود به دقت از روی عرشه کشتی، قایق‌های سبز رنگ و آبی رنگ عبوری را نظاره کرده و دقیقا تعداد آن‌ها را برابر تشخیص می‌دهد، اما اگر قایق‌های سبز رنگ به دفعات بیشتری در انتهای این سفر دریایی مشاهده شود ولی قایق‌‌های آبی رنگ به‌طور یکنواخت پراکنده بوده یا بیشتر در شروع سفر دیده شده باشد، در این صورت، سوگیری تازه‌گرایی موجب می‌شود در انتهای سفر، قایق‌های سبز رنگ بیشتر از قایق‌های آبی رنگ به خاطر آورده شود. تازه‌گرایی موجب می‌شود، سرمایه‌گذاران الگوها را مبنا قرار داده و برآوردهای خود را براساس نمونه‌هایی از داده‌های تاریخی که اندازه آن‌ها کوچک است، انجام دهند.

پندار سیستم

.

سرمایه‌گذارانی که تنها براساس نمونه‌های اخیر از بازده‌های پیشین، اقدام به پیش‌بینی بازده‌های آتی می‌کنند، در معرض این آسیب هستند که در اوج قیمت اقدام به خرید کنند. این سرمایه‌گذاران غالبا در زمان نامناسب به سرمایه‌گذاری در طبقات مختلف دارایی دست زده و از این رو اغلب زیان‌هایی را تجربه می‌کنند. تازه‌گرایی موجب می‌شود سرمایه‌گذاران ارزش بنیادی را نادیده گرفته و تنها بر عملکرد افزایش قیمت اخیر تمرکز کنند. زمانی که یک سیکل بازده به اوج خود رسیده و آمار و ارقام عملکرد اخیر جذاب به نظر می‌رسد، نوعی امید به کسب سود ایجاد می‌شود. با تمرکز صرف بر قیمت سهم و نه بر ارزش ذاتی آن در زمانی که قیمت سهام در بلندمدت به سطح متعادل خود برمی‌گردد، اصل سرمایه به مخاطره می‌‌افتد.

 .

پس سعی کنید ابتدا ارزش‌های بنیادی را تحلیل کنید و سپس به مطالعه رفتار و آمار و ارقام و نمودارهای عملکرد پیشین بپردازید.

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.