- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

چگونگی ورود سازمان مالیاتی به بازار ارز

رییس سازمان امور مالیاتی با بیان این که در پی ایجاد پایگاه اطلاعات اقتصادی بخشی از اطلاعاتی که جمع آوری می شود مربوط به مسائل ارزی است،‌ گفت: برنامه ریزی می کنیم که نظام کلی اطلاعات را در کشور سامان دهیم.
.
علی عسکری در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که با توجه به اظهارات وزیر امور اقتصادی مبنی بر این که بخشی از نابسامانی‌های موجود در بازار ارز به دلیل عدم حضور ابزارهای مالیاتی در این بخش است، آیا سازمان مالیاتی در این بازار حضور می یابد؟ اظهار کرد: با ایجاد پایگاه اطلاعات اقتصادی و نظام مندی لازم در این حوزه، بخشی از اطلاعاتی که جمع آوری می شود مربوط به مسائل ارزی است.
.
وی با بیان این که بخشی از انحرافی که در شناسایی مالیات داریم، به عدم دسترسی اطلاعات باز می‌گردد، اضافه کرد: بر اساس ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجم کارهای ایجاد پایگاه اطلاعات اقتصادی را دنبال می کنیم و با بخش‌های متولی تولید این اطلاعات جلسات متعددی داشته‌ایم.
رییس سازمان امور مالیاتی در ادامه در پاسخ به این که آیا ممکن است سازمان مالیاتی در ماه‌های آخر سال جاری وارد این بازار شود؟ تصریح کرد:پیش بینی نمی‌کنم این امر به این زودی محقق شود اما برنامه ریزی می کنیم که نظام کلی اطلاعات را در کشور سامان دهیم.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت: در این راستا اطلاعات مربوط به واردات، صادرات، گردش سرمایه، بیمه، ارز و پول و … را مد نظر قرار می دهیم و به دنبال تحقق اهداف کلان در این بخش هستیم.
.