نرم افزارحسابداری صدگان

طی بخشنامه ای از سوی رییس سازمان امور مالیاتی بخشودگی جرایم مالیاتی به مدیران کل تفویض شد

0 877

حسابداراپ

طی بخشنامه ای از سوی رییس سازمان امور مالیاتی کشور، اختیار بخشودگی جرایم مقرر در قانون مالیات های مستقیم ( باستثنای جرایم غیرقابل بخشودگی) و قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۴ دی ماه سال جاری تا ۳۰ بهمن ماه ۹۱،با رعایت مقررات مواد ۱۹۴،۱۹۱ و ۲۰۱ قانون مزبور شامل مالیات عملکرد، حقوق تکلیفی، حق تمبر و مالیات بر ارزش افزوده، به مدیران کل امور مالیاتی تفویض شد.

پندار سیستم

.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این بخشنامه آمده:

بخشودگی جرایم مؤدیان مالیاتی، مشروط به تسویه حساب کامل بدهی ها و تعیین تکلیف سایر جرایم کلیه پرونده های قطعی شده و همچنین ثبت نام برای شماره اقتصادی و ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده است.

.
در خاتمه این بخشنامه که به امضای علی عسگری رییس سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، آمده است که پس از پایان مهلت یاد شده، تفویض اختیارهای قبلی ملاک عمل خواهد بود.

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.