نرم افزارحسابداری صدگان

رویکرد بودجه ۹۲ برای وظایف حاکمیتی انبساطی و برای وظایف تصدی گری انقباضی است.

0 892

حسابداراپ

ممبینی تصریح کرد: بودجه و اعتبار آنچه که مربوط به وظایف حاکمیتی است نه تنها کاهش نیافته بلکه بیشتر هم شده اما در جاهایی که نوع وظایف تصدی گری بوده برای اینکه کارها در مسیر اصلی اش قرار گیرد انقباضی و سخت گیرانه شده است.

.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری گفت: رویکرد بودجه ۹۲ برای وظایف حاکمیتی انبساطی و برای وظایف تصدی گری انقباضی و سخت گیرانه است.

پندار سیستم

.
مبینی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی دولت تصریح کرد: بودجه و اعتبار آنچه که مربوط به وظایف حاکمیتی است نه تنها کاهش نیافته بلکه بیشتر هم شده اما در جاهایی که نوع وظایف تصدی گری بوده برای اینکه کارها در مسیر اصلی اش قرار گیرد انقباضی و سخت گیرانه شده است.

.
وی در خصوص برخی اخبار مبنی بر کاهش بودجه سلامت کشور برای سال ۹۲ خاطر نشان کرد: بودجه وظایف حاکمیتی که دولت متولی آن است افزایش یافته اما برای وظایفی که از جنس تصدی گری بوده و می بایستی از طریق بخش خصوصی و به صورت مشارکت انجام شود قطعا سخت گیری هایی صورت گرفته است.

.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری افزود: تنظیم بودجه برای سال ۹۲ بر اساس مفروضات و مبانی صورت گرفته که می تواند کارها را به مسیر اصلی خودش هدایت کند چون بودجه به عنوان یک ابزار کنترلی محسوب می شود.

.
ممبینی اظهار کرد: بودجه به عنوان برنامه یکساله دولت از ابزارهای مهمی به شمار می رود که قوانین بالادستی از این طریق محقق می شود لذا بودجه ۹۲ توجه خاصی به وظایف حاکمیتی و نگاه سخت گیرانه ای به وظایف تصدی گری دارد.

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.