حسابان وب

تصويب نامه ۲۱۷۶۶۸/ت ۴۷۹۴۰ ك مورخ ۹۱/۱۱/۷(اصلاح ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی بند (ب) الحاقی به ماده (۸۶) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین)

0 671

حسابداراپ

وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد ماده (۴۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند:

.

ماده(۲) آیین‌نامه اجرایی بند (ب) الحاقی به ماده (۸۶) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، موضوع ماده (۴۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب۱۳۸۰ـ موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۷۹۵/ت۲۶۷۹۴هـ مورخ ۶/۵/۱۳۸۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

.

محل تبلیغ شما

ماده۲ـ واگذاری نفایس ملی و آثار و بناهای تاریخی که از نفایس ملی محسوب می‌شوند، به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مشمول حکم این آیین‌نامه نمی‌شوند.

.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۱ به تأیید مقام‌ محترم ریاست ‌جمهوری رسیده است.

.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.