نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۳۴۹۹۲/۲۳۰/د مورخ ۹۱/۱۱/۱(واحديابي و شناسائي موديان فاقد پرونده مالياتي در منابع مختلف)

0 632

حسابداراپ

در راستاي اجراي طرح استانداردسازي فرآيندهاي مالياتي و با توجه به اهميت واحديابي و شناسايي مؤديان و فعالان اقتصادي فاقد پرونده مالياتي و براساس گزارشات واصله از سوي نهادهاي نظارتي، مشاهده گرديده ادارات کل امور مالياتي با عدم انجام تکاليف قانوني خود در انتظار راه­اندازي سيستم ها و برقراري ارتباط بين بانک هاي اطلاعاتي بوده و واحديابي و شناسايي مؤديان مالياتي فاقد پرونده را به نحو مطلوب پيگيري نمي نمايند و برخي از اشخاص حقيقي و حقوقي شامل تشکلهاي قانوني، صنفي، جديدالتأسيس و يا مؤدياني که معافيتشان منوط به انجام تکاليف مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد وامثالهم فاقد پرونده مالياتي عملکرد، تکليفي و يا حقوق حسب مورد مي باشند.

.

 لذا مقرر مي دارد ادارات کل امور مالياتي نسبت به بکارگيري امکانات موجود و به هنگام نمودن بانک هاي اطلاعاتي، نظارت مستمر و دائمي داشته و سريعاً نسبت به شناسائي مؤديان فاقد پرونده مالياتي در منابع مختلف و تشکيل پرونده براساس اطلاعات جمع آوري شده و مطابق مفاد قانون مالياتهاي مستقيم اقدام نمايند.

پندار سیستم

 

حسين وکيلي

معاون مالياتهاي مستقيم

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.