حسابان وب

بانک‌ها موظف به انجام تعهدات ارزی خود شدند.

0 597

حصین حاسب

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی گفت: با تصمیمات اخیر شورای پول و اعتبار بانکها موظف به انجام تعهدات ارزی خود شدند.

.

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد کریمی اعلام کرد: فروش ارز به نرخ اعتبار یا برات اسنادی در زمان دریافت وجه ریالی از مشتری قطعی تلقی می شود.

پندار سیستم

.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور افزود: پیرو بخشنامه های قبلی در خصوص تعهدات ارزی بانکها و تصمیمات اخیر شورای پول و اعتبار در این خصوص، در مواردی که معادل کل مبلغ اعتبار یا برات اسنادی به صورت یکجا یا به دفعات از متقاضی توسط بانک های عامل دریافت شده باشد، فروش ارز به نرخ اعتبار یا برات اسنادی در زمان دریافت وجه ریالی از مشتری قطعی تلقی می شود.

.

کریمی ادامه داد: به طوری که بانکهای عامل موظفند تعهدات ارزی خود را انجام داده و اسناد، مدارک و وثایق مربوطه را بدون هیچگونه قید و شرطی به متقاضی یا مشتری تحویل کنند.

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.