نرم افزارحسابداری صدگان

استقرار شركتهاي مديريت صادرات در شهركها و نواحي صنعتي كشور

0 591

حسابداراپ

مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران با اشاره به توسعه نگاه صادراتي در شهركها و نواحي صنعتي و حمايت از توليد ملي گفت: طرح استقرار شركتهاي مديريت صادرات در شهرك ها و نواحي صنعتي كشور به اجرا در مي آيد.
.
به گزارش شاتا؛‌ «فخر اله مولايي» با بيان اينكه اين طرح ابتدا بصورت آزمايشي در چهار استان مركزي، خوزستان، خراسان رضوي و تهران انجام مي شود تصريح كرد: در اين راستا سازمان، اطلاعات مربوط به واحدهاي صنعتي مستقر در شهرك هاي صنعتي كشور، در حوزه صادرات و واردات، را جمع آوري كرده است.

.
وي با اشاره به اينكه درصورت حمايت از اين واحدهاي صنعتي، مي توان اشتغال بيش از ۲۵ هزار نفر را در شهركها ونواحي صنعتي تثبيت كرد افزود:  اطلاعات گردآوري شده براساس صادرات و واردات مواد اوليه به سه دسته تفكيك شده و مورد بررسي قرار مي گيرد.

.
به گفته وي، دسته اول واحدهايي هستند كه هم اكنون واردات وصادرات دارند، دسته دوم واحدهايي كه با ظرفيت پايين تري صادرات و واردات را انجام مي دهند و دسته سوم نيز واحدهايي هستند كه در صورت حمايت و بوجودآمدن شرايط مناسب، داراي پتانسيل لازم براي صادرات هستند.

.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: هم اكنون ۲۰مركز خدمات فناوري كسب وكار در شهرك هاي صنعتي كشور راه اندازي شده و۱۹مركز درحال ساخت و ۸ مركز ديگر نيز در حال مطالعه است.

پندار سیستم

.
وي ادامه داد: وجود و ايجاد فضاهاي نمايشگاهي در مساحتهاي مختلف از ويژگي هاي مراكز خدمات فناوري و كسب وكار است كه با استفاده از بانك اطلاعاتي بدست آمده درباره محصولات صادراتي شهركهاي صنعتي مي توان محصولاتي را كه داراي پتانسيل بالاي صادراتي هستند در اين نمايشگاههاي دايمي به  نمايش گذاشت.

.
مولايي همچنين خاطر نشان كرد: با تجميع محصولات صادراتي شهركهاي صنعتي در اين نمايشگاه ها، به صورت تدريجي سبد صادراتي شهركهاي صنعتي ايران شكل خواهد گرفت.

.
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران،‌ تشكيل سبد صادراتي را در تجميع هزينه ناشي از مذاكره با خريداران خارجي و شناسايي بازار هدف موثر دانست وگفت: در اين صورت هزينه كمتري به واحدهاي صنعتي و شركت هاي صادراتي تحميل خواهد شد.

.
وي تاكيد كرد: شركت ها ي مديريت صادرات به منزله بازوان اجرايي شركتهاي توليدي،  تمامي دغدغه هاي بازاريابي و فروش را از ذهن توليدكننده برداشته وباعث مي شوند تمام تلاش توليدكننده معطوف به توليد محصول با كيفيت ومطابق نياز بازار شود.

.
مولايي همچنين افزود: با كنارهم قراردادن شركتهاي مديريت صادرات و پتانسيل شهركهاي صنعتي كشور، به خصوص با شكل گيري سبد صادراتي شهركهاي صنعتي ايران مي توان انتظار داشت روند صادرات در اين شهركها بهبود يافته و بازار واحدهاي صنعتي توسعه يابد.

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.