حسابان وب

آغاز رسیدگی به تخلف مالیاتی طلا فروشان

0 447

حسابداراپ

رییس کل سازمان امور مالیاتی از رسیدگی به تخلف مالیاتی طلا فروشان خبر داد و گفت: هر چند مالیات ابراز شده بیشتر طلا فروشان به سازمان امور مالیاتی به میزان عملکرد است، اما برخی از طلا فروشان مالیات کمتری را ابراز می کنند.

.

حسابداری علیمرادی

ˈعلی عسکریˈ روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: سازمان امور مالیاتی رسیدگی در این خصوص را آغاز کرده و در حال رصد پرداخت مالیات طلا فروشان هستیم.
.
وی با بیان آن که‌، بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه در طول اجرای برنامه هر سال یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود، اظهار داشت: بیشتر طلا فروشان مالیات را ابراز می کنند و تکالیف قانونی را انجام می دهند، اما عده کمی از طلا فروشان یا مالیات بر ارزش افزوده را دریافت نمی کنند و یا پس از دریافت به درستی به سازمان امور مالیاتی ابراز نمی کنند.
.
‌وی اظهار داشت: طلا فروشان در دوره های قبلی حدود چهار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کرده اند.
.
تشخیص مالیات بانک ها همزمان با عملکرد سالانه

عسکری با بیان آن که، در سال جاری برای اولین بار رسیدگی بانک ها برای عملکرد سال ۹۰ در ابتدای بهمن ماه پایان یافته است، اظهار داشت: این در حالی است که در سال های گذشته رسیدگی به عملکرد مالیاتی بانک ها دو تا سه سال عقب بود.
.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در سال های گذشته تلاش شد تا رسیدگی به بانک ها بهبود یابد و تشخیص مالیات بر اساس عملکرد سالانه باشد.

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.