حسابان وب

نیروهای وظیفه و کارکنان دولت موظف به فراگیری واحد درسی آشنایی با قانون اساسی شدند.

0 411
آکادمی محسن قاسمی

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تصویب کرد؛ کلیه نیروهای وظیفه که مشمول خدمت مقدس سربازی هستند و سایر کسانی که در آینده به خدمت مقدس سربازی فراخوانده می شوند، باید واحد درسی آشنایی با قانون اساسی را در آموزش های عمومی خود فراگیرند.

.

با تصویب دولت و در راستای آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نیروهای وظیفه و کلیه کارکنان دولت موظف به فراگیری واحد درسی آشنایی با قانون اساسی شدند.

.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تصویب کرد؛ کلیه نیروهای وظیفه که مشمول خدمت مقدس سربازی هستند و سایر کسانی که در آینده به خدمت مقدس سربازی فراخوانده می شوند، باید واحد درسی آشنایی با قانون اساسی را در آموزش های عمومی خود فراگیرند.

.

همچنین کلیه کارکنان دولت اعم از کشوری (دستگاه های اجرایی ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری) و لشکری (نیروی انتظامی و نظامی و نیروهای مسلح) که تاکنون آموزش های لازم را در زمینه حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نگذرانده اند، موظفند ظرف یکسال آموزش های لازم را طی کنند.

.

بر اساس این مصوبه، دبیرخانه هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی موظف است؛ با هماهنگی معاونت اجرای قانون اساسی رئیس جمهور متون آموزشی تهیه شده را ظرف یک ماه بررسی و تایید کند.

.

همچنین ستاد کل نیروهای مسلح و سایر دستگاه های مرتبط موظفند؛ برای اتخاذ تدابیر لازم به منظور اجرای این تصویب نامه اقدام کنند.

.

بر این اساس، تصدی مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری-مصوب ۱۳۸۶- مشروط به احراز آشنایی و التزام به موازین قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

.

فینتو

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

.

ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۷۱ – سمتهای ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می شود:

.

الف – رؤسای سه قوه (۱۸۰۰۰) امتیاز.

.

ب – معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان (۱۷۰۰۰) امتیاز.

.

ج – وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (۱۶۰۰۰)‌امتیاز.

.

د- استانداران و سفراء (۱۵۰۰۰)امتیاز.

.

هـ- معاونان وزراء (۱۴۰۰۰)امتیاز.

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.