نرم افزارحسابداری صدگان

حسابداری رشد چیست؟

0 1,473

حسابداراپ

حسابداري رشد يک روش شناسي است که براي اولين بار توسط روبرت سالو اقتصاد دان آمريکايي معرفي شد.

.

اين   روش شناسي معمولاتوسط اقتصاد دانان مورد استفاده قرار مي گيرد تا عواملي که در رشد اقتصاد نقش بازي مي کنند را اندازه گيري كنند. همچنين اين روش شناسي براي تجزيه و تحليل الگوهاي رشد بلندمدت آتي بر مبناي تعداد تغييرات در محيط اقتصاد جهاني مورد استفاده قرار مي گيرد؛ بنابراين، اين روش شناسي يک ابزار مهم در تجزيه و تحليل اقتصاد است و به شناخت استراتژي هاي توليد که به افزايش رشد اقتصادي کمک مي کند، مي پردازد.

.

    اساسا حسابداري رشد به سه متغير خروجي اقتصاد تقسيم مي شود: تغييرات در سرمايه، نيروي کار و بهره وري کل. دو مورد از اين متغيرها يعني سرمايه و نيروي کار، مستقيما عوامل قابل مشاهده رشد يا سقوط در اقتصاد هستند که تحت قوانين مدل حسابداري رشد کنترل مي شوند.

.

مورد سوم عامل بهره وري کل است که مستقيما قابل مشاهده نيست. بنابراين، روش هايي که در آينده بيان خواهد شد، براي کنترل عامل بهره وري کل در نظر گرفته مي شود. رياضيات در حسابداري رشد، بر مبناي نسبت رشد است. اگر نرخ رشد نسبي سرمايه، نيروي کار و جمع خروجي هاي اقتصادي محاسبه شوند، معادله رشد قادر خواهد بود تا نرخ رشد عامل بهره وري کل را محاسبه کند. اين موضوع تابع بسيار مهم رشد در حسابداري است، زيرا عامل بهره وري کل، قابل مشاهده نيست و نياز به محاسبات رياضي دارد. هر قسمت از توليد ناخالص داخلي (GDP) که ناشي از جنبه غير قابل مشاهده عامل بهره وري کل است، باقيمانده سالو ناميده مي شود.

.

پندار سیستم

اين باقيمانده ها مي توانند به پيشرفت فناوري که منجر به افزايش در بهره وري مي‎شود، نسبت داده شوند. فناوري در حسابداري رشد، محدود به ماشين آلات نيست، در واقع در برگيرنده نيروي کار سازمان، قوانين دولتي و سطح سواد است. بنابراين پيشرفت فناوري بسيار ساده و آزادانه تعريف شده است که به اقتصاددانان اجازه مي دهند عوامل متعددي را در آن بگنجانند.

.

اين در حالي است که معمولاعوامل متعدد به حساب گرفته نمي شوند. به علاوه با پيشرفت فناوري، سازندگان و توليدکنندگان قادر هستند تا خروجي هاي بسياري با مقاديري از ورودي هاي مشابه را به کارگيرند که منجر به سطوح بالايي از بهره وري مي شود.

.

نتايج اوليه حاکي از آن است که تمام رشد اقتصاد از طريق تغييرات در سرمايه، جمعيت، فشار نيروي کار و ساير عواملي که مستقيما قابل مشاهده هستند، قابل کنترل نيست. به اين ترتيب، پيشرفت هاي فناوري که آزادانه و به سادگي توصيف شده اند، در حقيقت سطوح بهره وري را افزايش مي دهند. در واقع اين افزايش ها منجر به رشد اقتصاد در سطح ملي مي شود.

.

فاطمه دادبه ، نرجس مقربي

  کارشناسان ارشد مديريت مالي

  منابع:  www.wisegeek.com – دنیای اقتصاد

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.