نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۱۸۰۲۷/۲۰۰ مورخ ۹۱/۹/۱۱(ابلاغ رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره ۳۳۵ مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۱)

0 1,693

حسابداراپ

پيرو بخشنامه شماره ۴۵۲۹/۲۱۰ مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۰ سازمان متبوع (درخصوص ابلاغ رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۸۹)، به پيوست تصوير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۳۳۵ مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۱ مندرج در روزنامه رسمي شماره ۱۹۶۸۵ مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۱ مبني بر تسري ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۸۷ (درخصوص وجوه پرداختي به کارکنان دولت تحت عناوين مهدکودک، يارانه غذا، اياب و ذهاب، بن کالا و…) به تاريخ صدور بخشنامه اخيرالذکر (۱۲/۰۴/۱۳۸۷)، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ مي گردد.

.

شايان ذکر است، وجوه مازاد پرداختي پس از بررسي هاي لازم براساس بند «ب» بخشنامه شماره ۴۹۴۶/۲۱۴۰/۴/۳۰ مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۷۰ در اجراي احکام مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مذکور قابل استرداد خواهد بود.

پندار سیستم

 .

علي عسکري

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.