- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

۹ ماه مرخصی برای مادر و ۲ هفته برای پدر

کارگره حمایت از سیاست های جمعیتی تصویب کرد که زنانی که زایمان می کنند ۹ ماه و همسرانشان ۲ هفته به مرخصی بروند.

.

 امیر حسین قاضی زاده نماینده مردم مشهد و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با فارس، با اشاره به جلسه کارگروه بررسی سیاست های جمعیتی، گفت: در این جلسه مباحث مربوط به سیاست حمایتی از افزایش جمعیت مورد بررسی قرار گرفت.

.

وی با اشاره به بررسی مرخصی زایمان زنان در کارگروه بررسی سیاست های جمعیتی، گفت: نمایندگان مجلس مصوب کردند که مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه افزایش یابد. قاضی زاده همچنین گفت: مردانی که زنانشان زایمان کنند، برای کمک به همسر باردار خود، ۲ هفته به مرخصی خواهند رفت.

.