حسابان وب

استخدام دولتی كه مصوب نشده باشد،قابل قبول نیست

0 433

حصین حاسب

.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری در بخشنامه ای به دستگاههای اجرایی اعلام كرد:هرگونه استخدام دولتی تا پایان بودجه سال جاری ممنوع است.

.

به گزارش ایلنا،بهروز مرادی در بخشنامه ای خطاب به دستگاههای دولتی اعلام كرد:

با استناد به ماده ۲۹ و بندهای (ك)،(ع) و (ت) قانون برنامه پنجم توسعه و پیرو بخشنامه شماره ۱۳۶۴/۴/۱۰۰ مورخ ۳/۷/۱۳۹۱ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور،كلیه تصویب نامه ها،بخشنامه ها،دستورالعمل هاتصمیمات و مصوبات هیات امنا و همچنین تغییر تشكیلات،تغییر ضرایب،جداول حقوقی وطبقه بندی مشاغل و افزایش مبنا حقوقی و هرگونه تبدیل وضعیت استخدام نیروی انسانی كه به تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهورنرسیده و بار مالی ناشی از آن قبلا در سقف تخصیص اعتبار اعلامی تا پایان سال ۱۳۹۱ پیش بینی نشده،همچنین مواردی كه در لایحه بودجه ۹۲ محاسبه و تصویب نمی گردند،درحكم تعهد زاید محسوب شده و هرگونه تحمیل كسری بودجه به دولت غیر قابل پذیرش می باشد.

.

این بخشنامه در شرایطی ابلاغ شده است كه پیش از این دولت اعلام كرده بود كه محدودیت بوجود آمده برای استخدام های دولتی برداشته خواهد شد.

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.