حسابان وب

نظر کمیسیون تعیین سقف معافیت مالیاتی برای واحدهای ۱۵۰ متری است.

0 837
آکادمی محسن قاسمی

 عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به سناریوهای مختلف برای دریافت مالیات از واحدهای مسکونی گفت: نظر کمیسیون تعیین سقف معافیت مالیاتی برای واحدهای تا ۱۵۰ متر مربع است؛ البته در این طرح تعداد واحد محدودیت ندارد، یعنی اگر شخصی دو واحد ۷۵ متر داشته باشد نیز مشمول معافیت مالیاتی می شود.

.

علیرضا خسروی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت تصریح کرد: نظرات مختلفی در ارتباط با معافیت مالیات های بخش مسکن مطرح است که با توجه به لایحه مالیاتی دولت، سقف معافیت مالیاتی برای مسکن تا ۷۵ متر تعیین شده است اما نظر کمیسیون معافیت مالیاتی تا سقف ۱۵۰ یا ۲۰۰ متر مربع است.

.

نماینده مردم سمنان و مهدی‌شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعیین سقف معافیت مالیاتی تا ۷۵ مترمربع در لایحه مالیاتی دولت برای بخش مسکن گفت: این موضوع را می توان از دوجنبه مثبت و منفی مورد ارزیابی قرار داد به طوری که با نگاه به نکته مثبت این لایحه اگر سقف معافیت مالیاتی ۷۵ متر مربع در نظر گرفته شود می تواند تا حدودی از افرادی که در پروژه های پیمانکاری فعالیت دارند حمایت کرد چون خانه هایی می سازند که بر مبنای الگوی مسکن است؛ در نتیجه این ۷۵ متر می تواند بخشی از مشکلات مسکن افرادی که نیازمند مسکن هستند را برطرف کند.

.

خسروی با اشاره به ارزیابی نکته منفی لایحه مالیاتی دولت برای معافیت مالیاتی مسکن تا سقف ۷۵ متر مربع ادامه داد: سوال اینجاست که آیا اگر شخصی چندین واحد ۷۵ مترمربعی داشته باشد چه میزان مالیات برای وی در نظر گرفته می شود؟ آیا این فرد مشمول مالیات خواهد شد یا خیر؟

فینتو

.

وی افزود: اگر معافیت مالیاتی به ازای هر نفر از ۷۵ مترمربع در نظر گرفته شود قابل قبول است اما معافیت مالیاتی برای چندین واحد ۷۵ متری قابل قبول به نظر نمی رسد.

.

نماینده مردم سمنان و مهدی‌شهر در مجلس  درباره نظر کمیسیون مبنی بر تعیین سقف معافیت مالیاتی برای واحدهای تا ۷۵ مترمربع یا واحدهای ۱۵۰ مترمربع اظهار داشت: نظر کمیسیون تعیین سقف معافیت مالیاتی برای واحدهای تا  ۱۵۰ متر مربع است؛ البته در این طرح تعداد واحد محدودیت ندارد، یعنی اگر شخصی دو واحد ۷۵ متر داشته باشد نیز مشمول معافیت مالیاتی می شود.

.

وی در توضیح مطلب فوق افزود: به عنوان مثال اگر شخصی هزار متر مربع بنا داشته باشد تا سقف ۱۵۰ مترمربع آن از پرداخت مالیات معاف است و  مابقی بنای ساختمان مشمول مالیات خواهد شد که این موضوع محتمل ترین سناریو برای تصویب در صحن علنی خواهد بود.

.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به این سوال که آیا انبوه سازان مشمول این پرداخت مالیات خواهند شد یا خیر؟ خاطرنشان کرد: نگاه ما به سمت مالیات است که باید همیشه ادامه داشته باشد اما برای انبوه سازان باید بسته های تشویقی در نظر گرفته شود.

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.