نرم افزارحسابداری صدگان

موانع اجرایی بیمه‌های اجتماعی کارگران رفع شد.

0 655

حسابداراپ

با تصویب نمایندگان طرح رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان تصویب شد.

.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امروز چهارشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس به تصویب سومین طرح اعاده شده از شورای نگهبان که در خصوص رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان بود، پرداختند.

.

بر این اساس در ماده واحده این طرح آمده است، سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر در قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۹/۸/۸۶ و اصلاحات بعدی آن کلیه کارگران شاغل در کارهای ساختمانی مشمول قانون یاد شده را بطور کامل و با نظارت دقیق بیمه نمایند.

.

پندار سیستم

تبصره یک این ماده که بعد از اعاده شورای نگهبان در کمیسیون بهداشت مجلس اصلاح شد، آمده است، به منظور نظارت بر اجرای صحیح و پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و رفع موانع اجرایی قانون مذکور کارگروهی مرکب از نماینده هر یک از وزارتخانه های «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «راه و شهرسازی» و «کشور» و سازمان تامین اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تشکیل می گردد. دو نماینده از انجمن صنفی کارگران ساختمانی، دو نماینده از انجمن صنفی کارفرمایان ساختمانی و چهار نماینده از مجلس شورای اسلامی شامل دو نفر از کمیسیون بهداشت و درمان، یک نفر از کمیسیون اجتماعی و یک نفر از کمیسیون عمران با معرفی کمیسیون های مربوطه همگی به عنوان ناظر شرکت خواهند کرد.

.

در تبصره ۲ این ماده نیز آمده است، کلیه مراجع اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که مانع اجرای این قانون و موجب محرومیت کارگران ساختمانی از خدمات بیمه تامین اجتماعی موضوع قانون مزبور شوند با رأی محاکم صالحه به پرداخت غرامتی معادل اعمال حق بیمه سهم کارگر و کارفرما به ارزش روز و زیان های وارده مادی و معنوی اعم از هزینه های درمانی یا از کارافتادگی و سایر حمایت های مطروحه در قانون اجتماعی محکوم می گردند.

.

همچنین تبصره ۳ این ماده نیز بدین شکل اصلاح شد:

در صورت تامین منابع مالی از محل احداث پروژه های ساختمانی هر گونه استثناء و اعمال سهمیه که موجب ایجاد محدودیت در اجرای بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی شود، ممنوع است.

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.