نرم افزارحسابداری صدگان

حسابرسی داخلی چیست؟

0 663

حسابداراپ

هنگامی که یک واحد اقتصادی راه‌اندازی می‌شود، افرادی که دست‌اندر‌کار راه‌اندازی این واحد هستند به شدت از لحاظ کاری مشغول بوده و ممکن است برای رسیدن به اهدافشان با مشکل مواجه شوند و حتی ممکن است شکست بخورند یا ممکن است پیروز شوند. 

.

اگر پیروز شوند فکر می‌کنند که بسیار قدرتمند هستند و اگر شکست بخورند هم باز می‌گویند ما قدرتمند بودیم ولی در واقعیت خیلی چیزها متفاوت است. البته چه شکست بخورند یا پیروز شوند همه چیز بستگی به موارد زیر دارد:

.

۱- فرصت‌ها تهدیدها، ضعف‌ها و قوت‌های خود را بايد ارزیابی کنند.
۲- محیطی که واحد اقتصادی در آن فعالیت می‌کند را ارزیابی کنند.
۳- استفاده مطلوب و مناسب از منابع واحد اقتصادی و تصمیم‌گیری مناسب را با توجه به محیط خود به عمل آورند.

پندار سیستم

.
اگر افرادی که واحد اقتصادی را به وجود آورده‌اند، خودشان یا سازمانشان را به خوبی ارزیابی کنند و نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدهای سازمانشان را به خوبی بشناسند و تصویری واضح از محیط اطرافشان و منابع در دسترس مانند گروه‌ کاری، ماشین‌آلات، فناوری، خط‌مشی‌ها، بازار، قوانین دولتی و سایر موارد به دست آورند و همه موارد یاد‌شده هم‌تراز باشند، موفق خواهند شد.

.
یک واحد اقتصادی در حال اجرا نیازی فوری به حسابرسی داخلی دارد که می‌تواند ارزیابی مستقلی از واحد اقتصادی به عمل آورد. این مساله هم در مراحل خوب و هم در مراحل بد مورد نیاز است. در مراحل خوب این ارزیابی اطمینان می‌دهد که حرکت واحد اقتصادی در مسیر درست است و جای نگرانی نیست و در مرحله و شرایط بد این مساله مطالعه منطقی از مشکلات و راه حل‌ها ارائه می‌دهد. در واقع حسابرسی داخلی یک سازمان اطمینان‌دهی مستقل است و با فعالیت‌های مشاوره که برای ایجاد ارزش افزوده و بهبود کارآیی سازمان در جهت رسیدن به اهداف سازمان طراحی شده است، ادامه راه می‌دهد.

.
حسابرسی داخلی یک واحد اقتصادی کمک می‌کند تا سازمان با استفاده از رویکردهای سیستماتیک و منظم برای ارزیابی و بهبود اثربخشی منابع، به اهدافش برسد.
حسابرسی داخلی از طریق ایجاد بینش‌ها و پیشنهادها بر مبنای تجزیه و تحلیل و برآورد داده‌ها و فرآیند کسب و کار مانند یک پزشک برای سازمان عمل می‌کند.

.
با تعهد مسوولیت‌ و صداقت در کار، حسابرسی داخلی برای هیات مدیره به عنوان مشاور مستقل ایجاد ارزش می‌کند. حسابرسی داخلی اغلب درگیر ارزیابی این است که آیا اهداف واحد اقتصادی مطابق با خط مشی‌ها و رویه‌های واحد اقتصادی است. با این حال حسابرسان داخلی مسوول اجرای فعالیت‌های سازمانی نیستند.

.
چگونه حسابرسی داخلی واحد اقتصادی را تحت پوشش قرار می‌دهد؟
فرآیند اجرای حسابرسی داخلی
شناخت واضح از هدف واحد اقتصادی برای حسابرسی داخلی، ارزیابی هدف واحد اقتصادی با اهداف مشخص شده واحد اقتصادی از طریق استفاده از تجربیات شرکت، اهداف تکمیلی حسابرسی داخلی واحد اقتصادی، بحث پیرامون مناطق کلیدی و ریسک‌های منطقه و کامل کردن طرح ریزی و ماتریس اولیه، کارمندان حسابرسی به عنوان اولویت اصلی ماتریس، کامل کردن تقویم کار حسابرسی برای تاریخ شروع، گزارش‌های میان دوره‌های و گزارش‌های نهایی، شروع حسابرسی و بحث‌های پرسشی هفتگی با مدیر هر بخش، پرس و جوهای خاص از افرادی که بعد از مدیر شرکت بیشترین قدرت را دارا هستند، حل پرسش‌ها و تهیه گزارش‌های میان دوره‌ای اعم از گزارش‌های ماهانه یا هر سه ماه یک بار، ملاقات‌های با مدیران بخش‌ها پیرامون گزارش‌های میان دوره‌ای، تثبیت گزارش‌های میان دوره‌ای، انتشار نتایج به هیات مدیره و گفت و گو با آن‌ها، بحث‌های هیات مدیره، انتشار گزارش نهایی به هر یک از اعضا، سهامداران و مدیران

.
منبع: www.CAclubindia.com
 امیر‌حسن قربانی – حسابدار خبره و عضو انجمن مدیران مالی حرفه‌ای ایران  

منبع : دنیای اقتصاد

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.