حسابان وب

بخشنامه ۱۷۹۳۶/۲۰۰مورخ ۹۱/۹/۸(اصلاحيه ماده ۳۳ آئين نامه اجرايي موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالياتهاي مستقيم)

0 792
آکادمی محسن قاسمی

براساس پيشنهاد شماره ۱۵۹۲۴/۲۰۰ مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۱ سازمان امور مالياتي کشور و موافقت وزير محترم امور اقتصادي و دارايي، ماده ۳۳ آئين نامه اجرايي موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالياتهاي مستقيم به شرح زير اصلاح و جهت اجراء ابلاغ مي گردد:
.
«ماده ۳۳ اصلاحي: هرگاه مأموران مالياتي در محاسبه درآمد مشمول ماليات يا ماليات متعلق اشتباه کرده باشند، به شرح زير اقدام خواهد شد»:
.
۱- قبل از قطعيت درآمد مشمول ماليات، چنانچه اصلاح اشتباه محاسبه منجر به افزايش درآمد يا ماليات بيشتر گردد، با رعايت مهلت مرور زمان و در صورتي که اصلاح اشتباه محاسبه فوق منجر به کاهش درآمد مشمول ماليات يا ماليات کمتر گردد، بدون رعايت مهلت مرور زمان گزارش لازم عنوان رئيس امور مالياتي مربوطه ارائه مي گردد.
.

فینتو

۲- چنانچه گزارش فوق به تأئيد رئيس امور مالياتي برسد و يا در مواردي که براي رئيس امور مالياتي اشتباه محاسبه محرز شود، طبق دستور وي نسبت به اصلاح اشتباه محاسبه يا صدور برگ تشخيص ماليات اصلاحي و ابلاغ آن به مؤدي اقدام مي گردد.
 .
 
علي عسکري
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور
.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.