مبنا، ابراز موديان است

0 96

هوفر

به منظور ايجاد و استقرار نظام اطلاعات اقتصادي خانوارها و نيز ايجاد شفافيت‌هاي لازم براي گسترش نظام هاي حمايتي دولت از قبيل تأمين اجتماعي، درمان و مسكن، سامانه اطلاعات درآمدي اشخاص حقيقي و ايجاد سيستم جمع درآمد در سازمان امور مالياتي كشور ايجاد مي‌شود.

.

به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا) به نقل از ايسنا،  بنا به لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم كه به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است ، اين سامانه شامل اطلاعات كليه درآمدهاي اشخاص حقيقي از منابع مختلف خواهد بود حتي اگر به موجب قوانين، مشمول يا معاف از پرداخت ماليات شده باشند.

.

بر اين اساس كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي، غيردولتي و همچنين مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، كه اطلاعات مربوط به تحصيل درآمد اشخاص حقيقي را در اختيار دارند مكلفند به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور مقرر مي كند اطلاعات مذكور را در اختيار سامانه فوق قرار دهند.

.

در اين‌باره حسين وكيلي درباره ايجاد سامانه اطلاعات اقتصادي در لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم، اظهار كرد:طبق حكم قانون برنامه پنجم سازمان امور مالياتي بايد پايگاه اطلاعات مالياتي را ايجاد كند و در اين راستا اختيارات و فرايندهاي كاري در لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم پيش‌بيني شده است.

.

وي در ادامه در پاسخ به اين سوال كه آيا در راستاي ايجاد اين سامانه از طرح جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها نيز استفاده مي كنيد؟ تصريح‌كرد: در نظام مالياتي اساس كار بر مبناي ابراز موديان است .

.

معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي در پاسخ به اين‌كه آيا پرداخت يارانه‌ها نيز از اين طريق انجام مي‌شود؟ ،گفت:خير در اين راستا برنامه اي نداريم.

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.