نرم افزارحسابداری صدگان

ماليات جايگزين درآمد نفتي مي شود؟

0 646

حسابداراپ

دبير کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت:در مسير اجراي صحيح اتکا به درآمدهاي حاصل از ماليات جايگزيني براي درآمدهاي نفتي خواهد بود.
.

پندار سیستم

ابراهيم نكو در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، با بيان اينکه درآمدهاي مالياتي در کشور انتظارات را برآورده نمي سازد گفت: تا به امروز ماليات به ميزان قابل قبول وصول نشده است.
.
وي ادامه داد: در ساير کشورها ماليات به عنوان منبع درآمدي پايدار در محاسبات بودجه ملاک عمل قرار مي گيرد، اين در حالي است که در کشور ما در اين زمينه به علت تعلل در اجراي مقررات مالياتي کوتاهي صورت گرفته است.
.
وي افزود: کوتاهي در اجراي قوانين مالياتي ناشي از خواست مسئولان امر نبوده بلکه ناشي از ملاحظاتي است که در راستاي کاهش فشار برخي از اقشار را در کشور شامل مي شود.
.
دبير کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تاثير ماليات در رشد درآمدهاي کشور گفت: درآمد پايدار بودجه از محل اخذ ماليات به معني افزايش فشار بر اقشار جامعه نيست.
.
وي اظهار داشت: از سوي برخي اقشار همچون معلمان و کارمندان ماليات را از محل حقوق ماهيانه به صورت مستمر پرداخت مي شود در حالي که از دريافت ماليات برخي کارگاه هاي توليدي صرف نظر شده است که در راستاي تامين پايدار بودجه از محل اخذ ماليات نبايستي کوتاهي در دريافت بودجه صورت گيرد.
.
ابراهيم نکو با بيان اينکه ماليات با فرهنگ سازي به عنوان موضوع ارزشمند در جامعه ملاک عمل قرار مي گيرد گفت: فرهنگ سازي در رابطه به مزاياي اخذ ماليات نيازمند تبليغات مناسب و معرفي بخش هاي مختلف ماليات و اثرات مثبت آن در توسعه اقتصادي کشور است.
.
وي با اشاره به اينکه ماليات يک شيوه اسلامي است گفت: اجراي صحيح قوانين مالياتي بايستي با اهتمام بيشتر در کشور از سوي مردم و مسئولان پيگيري شود.

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.