حسابان وب

شماره اقتصادي منجربه اجراي هر چه بهتر طرح جامع مالياتي مي شود

0 440

حسابداراپ

مديرکل امور مالياتي لرستان تصريح کرد : اصناف و بازاريان با پيش ثبت نام الکترونيکي اخذ شماره اقتصادي به اجراي هر چه بهتر طرح جامع مالياتي کمک خواهند کرد .

.

محل تبلیغ شما

به گزارش رسانه مالياتي ايران ، پوراميدي ، مدير کل امور مالياتي لرستان در جلسه اي که با نمايندگان اصناف و روساي اتحاديه هاي شهرستان خرم آباد برگزار شد ، يکي از شرايط توافق با اصناف و اتحاديه ها را ثبت نام کليه اصناف و بازاريان در سامانه تخصيص شماره اقتصادي عنوان نمود .

.

وي در خاتمه با ذکر مشاغلي که مکلف به استفاده از صندوق مکانيزه فروش هستند ، از موديان ماليات بر ارزش افزوده خواست تا در سال ۱۳۹۲ نسبت به اجراي آن اقدام نمايند .

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.