حسابان وب

شاغلان کسب و کار خانگي تحت پوشش تأمين اجتماعي قرار مي گيرند.

0 493
آکادمی محسن قاسمی

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، عضو یا اعضاء خانواده که حائز شرایط مقرر در قانون و آیین‌نامه مربوطه هستند و در فضای مسکونی به کسب و کار خانگی اشتغال به کار دارند، از مزایای درنظر گرفته شده استفاده می‌کنند و افراد غیرعضو خانواده از شمول مقررات مورد اشاره خارج می‌باشند، همچنین مشمولان صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر از شمول ضوابط موردنظر خارج بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط به صندوق یادشده خواهند بود.

.

معرفی شاغلین کسب و کار خانگی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا واحدهای تابعه انجام می‌پذیرد و حداکثر سن برای پذیرش درخواست و عقد قرارداد برای مردان ۵۰ سال و برای زنان ۴۵ سال است که در غیر این صورت متقاضی می‌بایست ۲برابر مازاد سنی مقرر دارای سابقه پرداخت حق‌بیمه نزد سازمان تأمین‌اجتماعی باشد.

.
به عنوان مثال چنانچه مردی در تاریخ ارائه تقاضا ۵۲ سال سن داشته باشد، می‌بایست ۴ سال سابقه پرداخت حق‌بیمه نزد سازمان تأمین‌اجتماعی را دارا باشد.

.
متقاضی می‌تواند با انتخاب یکی از نرخ‌های زیر از حمایت‌های بیمه‌ای مربوطه بهره‌مند شود:

.
* نرخ ۱۴% (۱۲% سهم بیمه‌شده + ۲% سهم دولت) شامل بازنشستگی و فوت بعدازبازنشستگی
* نرخ ۱۶% (۱۴% سهم بیمه‌شده + ۲% سهم دولت) شامل بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی

* نرخ ۲۰% (۱۸% سهم بیمه‌شده + ۲% سهم دولت) شامل بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی
.
.

فینتو

چنانچه شاغلین کسب و کار خانگی سابقه پرداخت حق‌بیمه نزد سازمان تأمین‌اجتماعی نداشته باشند، می‌توانند دستمزد مبنای پرداخت حق‌بیمه خود را بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و حداکثر دستمزد مصوب زمان عقد قرارداد انتخاب نمایند.
.

درصورتی که متقاضی دارای سابقه پرداخت حق‌بیمه قبلی به مدت ۳۶۰ روز و یا بیشتر نزد سازمان تأمین‌اجتماعی باشد، میانگین مبنای پرداخت حق‌بیمه وی در آخرین ۳۶۰ روز به عنوان مبنای پرداخت حق‌بیمه، ملاک عمل قرار می‌گیرد.
.

برخورداری از خدمات درمانی شاغلین کسب و کار خانگی در قالب بیمه پایه ایرانیان خواهد بود و بر طبق ضوابط مذکور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است، اعتبار مورد نیاز بیمه درمان مشمولین را در بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و نسبت به پرداخت آن به صندوق بیمه‌گر اقدام نماید. بدین‌ترتیب مشمولین واجد شرایط با برخورداری از معافیت در پرداخت حق‌بیمه سهم درمان، می‌توانند از خدمات درمانی بیمه همگانی کشور بهره‌مند شوند.
.

درصورتی که افراد معرفی شده با پرداخت حق‌سرانه درمان مقرر متقاضی بهره‌مندی از خدمات درمانی سازمان تأمین‌اجتماعی باشند، ارائه حمایت درمانی به آنان همانند سایر بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد میسر خواهد بود.
.

در این صورت مشمولین می‌توانند با پرداخت حق‌سرانه درمان مصوب برای خود و هریک از افراد تحت‌تکفل قانونی، با دریافت دفترچه درمانی از کلیه امکانات مراکز درمانی ملکی سازمان تأمین‌اجتماعی در سراسر کشور و نیز امکانات مراکز تشخیصی، درمانی و داروئی طرف قرارداد این سازمان استفاده نمایند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.