حسابان وب

سقف «مستمری» تامین اجتماعی مشخص شد.

0 396

حسابداراپ

مدیرکل فنی و مستمری سازمان تامین اجتماعی گفت: حداکثربگیران در تامین اجتماعی هفت برابر مستمری حداقل‌بگیران را دریافت می‌کنند.

.

فینتو

منصور آتشی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که کمتر از ۱۰ درصد از مستمری‌بگیران تامین اجتماعی سقف مستمری را دریافت می‌کنند، اظهار کرد: سقف مستمری در سال جاری دو میلیون و ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان است.
.
به گفته وی، میانگین مستمری پرداختی برای تمام افراد اعم از حداقل‌بگیر، حداکثربگیر و دیگران حدود ۷۰۰ هزار تومان است.

.

مدیرکل فنی و مستمری سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: مقدار مستمری پرداختی به میانگین حقوق دو سال پایانی اشتغال افراد و تعداد سالهای بیمه پردازی آنها بستگی دارد.
.
آتشی در ادامه با اشاره به این که بیش از نیمی از مستمری بگیران تامین اجتماعی، مستمری حداقلی را دریافت می‌کنند، گفت: بر اساس تصویب شورای عالی کار میزان حداقل حقوق ۳۹۰ هزار تومان است و طبق ماده‌ ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی نباید مستمری پرداختی تامین اجتماعی از این رقم پایین‌تر باشد.
.
وی افزود: حداقل بگیرها افرادی هستند که به دلیل کمبود سابقه بیمه پردازی و پایین بودن نرخ حق بیمه پرداختی، حداقل مستمری را دریافت می‌کنند که این رقم برای آنها با انضمام شرایط جانبی ۵۳۰ هزار تومان است.

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.