نرم افزارحسابداری صدگان

روش هاي چانه زني از نظام مالياتي كشور حذف مي شود.

0 764

حسابداراپ

رييس كل سازمان امور مالياتي با بيان آنكه، تعيين ماليات با روش هاي ريش سفيدي در دنيا حذف شده و نمي توان ميزان ماليات را با حضور موديان در جلسات و مذاكرات تعيين كرد، گفت: روش هاي چانه زني از نظام مالياتي كشور حذف مي شود.

.

به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا) به نقل از ايرنا، علي عسكري افزود: روش هاي گذشته در نظام هاي نوين جايگاهي ندارد و بايد ضمن توجه به حقوق موديان،حداكثر تسهيلات روش تشخيص ماليات را براساس اظهار مودي فراهم كرد.

.

پندار سیستم

رييس كل سازمان امور مالياتي ادامه داد: در شرايط فعلي بسياري از اظهارنامه هايي كه در نظام مالياتي ارايه مي شود سفيد بوده و تنها حاوي اطلاعاتي نظير نام و نام خانوادگي است.

.

وي با بيان آنكه‌، برخي موديان ميزان درآمد و ساير اطلاعات را ارايه نمي كنند، گفت: قرار است در آينده نيز با حفظ احترام به حقوق مودي تمام اختيارات به آنها براي ارايه اطلاعات داده شود اما اگراظهار نامه با اطلاعات سازمان امور مالياتي مطابقت نكرد،معادل سازي مي شود.

.

عسكري افزود: تمام ظرفيت هاي قانوني در بستر طرح جامع مالياتي ميسر است و متناسب با آن اصلاحات در نظام مالياتي انجام مي شود.

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.