حسابان وب

جزییات کارمزد خدمات کارت به کارت شبکه بانکی

0 463
محل تبلیغ شما

کارمزد خدمات کارت به کارت شبکه بانکی تغییر نکرده است و طبق بخش‌نامه سال ۸۶ بانک مرکزی تا میزان یک میلیون تومان مبلغ ۵۰۰ تومان کارمزد و به میزان هر یک میلیون تومان بعدی ۲۰۰ تومان به صورت پلکانی اضافه می‌شود.

.

به گزارش اییسنا برخی مشتریان بانکی که از خدمات سحاب امکان انتقال وجوه از کارت بانکی یک مشتری را به صورت آنی به کارت بانکی خود یا فرد دیگر در سایر بانک‌های عضو شبکه شتاب فراهم می‌کند استفاده می‌کنند گمان می‌کردند که برای هر میزان مبلغی که کارت به کارت کنند باید ۵۰۰ تومان از حسابشان کارمزد کسر شود و با مشاهده کارمزدهای بیشتر دچار سوء تفاهم شدند.

.

این در حالی است که طبق بخش‌نامه سال ۸۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استفاده کنندگان از این خدمات درصورتی که از یک حساب به حساب دیگر در همان بانک باشد هیچ کارمزدی پرداخت نمی‌کنند به عنوان مثال اگر حساب مقصد بانک ملت باشد و حساب مبداء نیز بانک ملت باشد هیچ کارمزدی کسر نمی‌شود.

.

در زمانی که مشتری بخواهد از کارت خود به کارت دیگری که در بانک دیگری است مبلغی از طریق عابربانک‌ها واریز کند ضمن آنکه باید از طریق عابر بانک مبدا و یا مقصد این کار انجام شود، مبلغی هم برای کارمزد از حساب فرد واریز کننده به صورت همزمان کسر خواهد شد که این مبلغ براساس میزان جابه‌جایی پول متفاوت می‌شود.

.

براساس بخش‌نامه بانک مرکزی تا مبلغ یک میلیون تومان مبلغ ۵۰۰ تومان کارمزد کسر شده و به ازای هر یک میلیون تومان اضافه دویست تومان به رقم فوق افزوده می‌شود، بنابراین برای مبلغ سه میلیون تومان مبلغ ۹۰۰ تومان از حساب فرد واریز کننده کسر خواهد شد.

.

مبلغ مورد انتقال

کارمزد قابل پرداخت

تا ده میلیون ریال

پنج هزار ریال

از ده تا بیست میلیون ریال

هفت هزار ریال

از بیست تا سی میلیون ریال

نه هزار ریال

از سی تا چهل میلیون ریال

یازده هزار ریال

از چهل تا پنجاه میلیون ریال

سیزده هزار ریال

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.