نرم افزارحسابداری صدگان

تصویب نامه شماره۱۵۴۰۴۳/ت۴۸۴۰۹هـ مورخ ۹۱/۸/۶(آیین نامه اجرایی بند (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور)

1 2,111

حسابداراپ

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد بند (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

.

آیین نامه اجرایی بند (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

.

ماده۱ـ مشمـولان بند (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور که از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۱ تا تاریـخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ حائز شـرایط زیر باشنـد می تواننـد درخواسـت بازنشستگی نمایند:

.

الف ـ بیمه شدگان مرد دارای حداقل شصت سال سن و بیمه شدگان زن دارای حداقـل پنـجاه و پنـج سال سـن کـه حداقل ده سـال حق بیـمه پرداخت نموده باشند.

.

ب ـ افرادی که به تشخیص کمیسیونهای موضوع ماده (۹۱) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۵۴ ـ  و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از بند (الف) از کارافتاده شده اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی باشند.

.

پندار سیستم

ماده۲ـ افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده اند می توانند با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال جاری از امتیاز بازنشستگی برخوردار شوند.

.

ماده۳ـ مبنای کسر حق بیمه ماهانه بیمه شدگان موضوع این آیین نامه که کمتر از  ده سال حق بیمه پرداخت نموده اند حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال ۱۳۹۱ می باشد.

.

ماده۴ـ نحوه محاسبه و تعیین میزان مستمری به شرح زیر می باشد:

.

الف ـ میزان مستمری بازنشستگی متقاضیان استفاده از مزایای این آیین نامه با رعایت مفاد ماده (۷۷) قانون تأمین اجتماعی و تبصره آن محاسبه و تعیین می گردد.

.

ب ـ مستمری قابل پرداخت معادل مستمری استحقاقی بیمه شده و متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه خواهد بود.

.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

.

محل تبلیغ شما

1 نظر
  1. علی قوتی می گوید

    باسلام پدرمن دارای۵۳سال سن و۲۴سال سابقه بیمه می باشد. آیا می توان باپرداخت حق بیمه ۶سال آینده ایشان بطورییکجا وبه نرخ روز,ایشان رابازنشسته کرد؟متشکرم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.