نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۲۷۵۷۵/۲۳۰/د مورخ ۹۱/۸/۱۷(رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده ۶ آيين نامه راهکارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي)

0 1,214

حسابداراپ

به پيوست راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره ۴۴۸ الي ۴۵۰ مورخ ۳/۷/۱۳۹۱ مندرج در روزنامه رسمي شماره ۱۹۷۰۲ مورخ ۱/۸/۱۳۹۱، مبني بر ابطال ماده ۶ آيين نامه راهکارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسـابرسي مـوضـوع تـصـويب نامه شماره ۲۶۵۱۰/ت ۳۹۰۳۹ ک مورخ ۹/۲/۱۳۸۸ وزيران محترم عضو کميسيون اقتصاد (پيوست بخشنامه شماره ۲۲۲۶۸ مورخ ۳۰/۲/۸۸ ) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال مي گردد.

 .

 

پندار سیستم

حسين وکيلي

معاون مالياتهاي مستقيم

 .

—————————————————————————————

لينك مرتبط:

بخشنامه ۱۸۳۰۶/۲۰۰ مورخ ۹۱/۹/۱۸(اشخاص مشمول آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرائی و تقویت حسابرسی)

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.