حسابان وب

افزایش سن بازنشستگی به بهانه بالارفتن سن امید به زندگی با تغییرات در فصل ششم قانون تامین اجتماعی

0 628

حصین حاسب

در لایحه به «مبنای» تعیین سن امید به زندگی اشاره‌ نشده است/ سخت‌تر شدن شرایط بازنشستگی به معنی دریافت بیشترین حق بیمه و پرداخت کمترین مستمری به بیمه شده است.

پندار سیستم

.

خبرگزاری کار ایران به منظور فراهم آوردن امکان تحلیل و تبادل نظر پیرامون اصلاحیه قانون تامین اجتماعی، اقدام به انتشار تفكیكی بندهای مواد مناقشه‌برانگیز لایحه اصلاحیه که توسط سازمان تامین اجتماعی تهیه شده است می‌کند.
.
ازجمله موضوعات مورد بحث در اصلاحیه، موضوع امكان افزایش سن بازنشستگی متناسب با بالارفتن سن امید به زندگی است.
.
تبصره ۲ از ماده ۳۶ لایحه اصلاحیه: سازمان می‌تواند متناسب با سن امید به زندگی در کشور به تدریج شرایط بازنشستگی را از جهت سن و سابقه تا پنج سال افزایش دهد. افزایش مذکور پس از تایید شورای فنی می‌بایست یه تصویب هیات امنا برسد.
.
در ماده ۷۶ و سایر مواد فصل ششم قانون فعلی تنها شرایط سنی و سابقه‌ای بیمه شده برای بازنشستگی تبیین شده و هیچ اشاره‌ای به تاثیر سن امید به زندگی در بالا رفتن یا پایین آمدن موعد بازنشستگی نشده است.
.
توضیح ایلنا: از آنجا که در لایحه به «مبنای» تعیین سن امید به زندگی اشاره‌ نشده است چنین به نظر می‌رسد که سازمان قصد دارد تا به تشخیص و تایید سن بازنشستگی را تعیین و بر اساس آن نسبت به سخت‌تر شدن شرایط بازنشستگی اقدام کند. سخت‌تر شدن شرایط بازنشستگی به معنی دریافت بیشترین حق بیمه و پرداخت کمترین مستمری به بیمه شده است و به نظر می‌رسد که سازمان قصد درآمد زایی دارد. درصورت تصویب این ماده پیشنهادی بدون شک کارگران بیمه شده بیشتری قبل از ترک کار دارفانی را ترک می‌کنند و در نتیجه عده کمتری دوران بازنشستگی را به چشم دیده و تجربه خواهند کرد.

 

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.