- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

اعطای معافیت مالیاتی به صادر کنندگان هیچ شرطی ندارد.

معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور با تکذیب خبر اعطای معافیت مالیاتی به صادر کنندگان در صورت ارائه ارز صادراتی در مرکز مبادلات ارزی، گفت: اعطای معافیت مالیاتی به صادر کنندگان هیچ شرطی ندارد. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، حسین وکیلی با اشاره به اینکه بطور کلی در حسابرسی معافیت های مالیاتی،مستندات کافی برای احراز تطبیق فعالیت ابرازی با فعالیت های معاف از مالیات مورد نیاز است.

.

بطور مثال اگر درآمدی بعنوان سود سپرده که معاف از پرداخت مالیات است ابراز شود، لازمست از طریق بررسی اسناد و مدارک، تاییدیه و یا صورتحساب های بانکی ابتداء از اینکه درآمد مذکور مربوطه به سود سپرده است اطمینان حاصل کنیم، سپس معافیت مالیاتی را بدهیم. در موضوع درآمدهای حاصل از صادرات در گذشته که مسائل تحریم های بانکی وجود نداشت مامورین مالیاتی صرفاً با ملاحظه اسناد بانکی و گمرکی تایید می کردند که این در آمد حاصل از صادرات است یا خیر.

.

بمنظور جلوگیری از تضییع حقوق مودیان و دولت این بخشنامه صادر شده که براساس آن اجازه داده علاوه بر بررسی انتقال وجوه حاصل از صادرات به سیستم بانکی، میتوان بطرق دیگر صادراتی بودن درآمد ابرازی را احراز نمود. از جمله این روشها واردات در مقابل صادرات، ارائه گواهی فروش ارز به مرکز مبادلات ارزی و یا سایر مراجعی که به موجب این قانون اختیار دریافت، مبادله و یا انتقال ارز را داشته باشند، می باشد. به هرحال آنچه مسلم است برای اعطای معافیت مالیاتی به هر نوع درآمد، حسابرسان مالیاتی در قدم اول نیاز دارند که مطمئن شوند درآمد مذکور مربوط به فعالیت معاف بوده، تا بتوانند معافیت مربوط را اعمال کنند.

.

در بخش صادرات نیز روشهای ذکر شده در بخشنامه مورد بحث، برای شفافیت موضوع و رفع ابهام از مامورین مالیاتی، روشهای اطمینان از صادراتی بودن درآمد مذکور تبیین شده است. وی تصریح کرد: صدور این بخشنامه صرفا جهت یادآوری به ادارات کل امور مالیاتی است مبنی بر اینکه مرکز مبادلات ارزی نیز یکی از مراجع رسمی جهت اثبات درآمدهای حاصله از حوزه صادرات است.

.

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در بخشنامه ابلاغ شده به هیچ عنوان ذکر نشده که ورود ارز صادراتی به مرکز مبادلات ارزی پیش شرط اعطای معافیت مالیاتی به صادر کنندگان است، خاطرنشان کرد: تمامی مراجع قانونی که دولت به رسمیت شناخته، در صورتیکه مستنداتی مبنی بر تحصیل درآمد حاصل از صادرات ارائه کنند برای سازمان امور مالیاتی قابل پذیرش بوده و معافیت مالیاتی مطابق قانون به صادر کنندگان تعلق می گیرد.

.

———————————————————

لینک مرتبط:

بازار ارز به زودی تک نرخی می شود.

.